Wolmar

01.04.2016 - 31.03.2018 / Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Tiedonvälityshanke Wolmar tuotti ja välitti tietoa erityisesti keskisuomalaisten järjestöjen ja
yhdistysten omistamista ja hallinnoimista toimitiloista ja niihin liittyvästä osaamisen, laadun ja
toiminnan hallinnasta. Tiloihin ja kiinteistöihin liittyvää tietoa omistajista ja toiminnoista selvitettiin
ja tuotettiin päivitettynä Yhdistystori.fi-sivustolle.
Omistajille ja hallinnoijille sekä myös käyttäjille että asiakkaille hyödyksi tulevaa tietoa välitettiin ja
levitettiin uutiskirjeillä, sosiaalisessa mediassa sekä yhdistyksille ja järjestöille tarkoitetuissa
tilaisuuksissa. Hankkeen selvittämän, tuottaman ja välittämän tiedon avulla paikallistoimijoiden oma
osaaminen kehittyi ja toiminnan laatu parani. Koottu tieto ja hankkeen hyvät käytännöt sijoitettiin
Yhdistystorille.
Hankkeen avulla keskisuomalainen maaseutu ja sen toimijat saivat selvityskortti-työkalun avuksi
pienimuotoisten paikallistoiminnan paikkojen ja toimitilojen säilyttämiseen ja kehittämiseen.
Runsaan ja monipuolisen toiminnan paikkoihin löytyy tilatarveratkaisuja, yhteistyömuotoja ja
kumppanuuksia. Toimitiloille löytyi uutta toimintasisältöä, kehittämissuunnitelmia tai
luopumispäätöksiä.
Tiedonvälityshankkeen toteutti Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT) yhteistyössä muiden
paikallistoimijoiden kanssa. Hankkeen työntekijä teki tiivistä yhteistyötä maakunnan muiden
järjestö- ja yhdistystoimijoiden kanssa sekä valtakunnallisten liittojen kanssa.

Wolmar-hanke toteutettiin EU:n maaseuturahaston tuella ajalla 1.4.2016 – 31.3.2018.

Postiosoite

Matarankatu 4, Jyväskylä, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoite

    Matarankatu 4, Jyväskylä, Suomi

Kotisivut