Huoli lasten vähenevästä lukuinnosta ja heikentyneestä lukutaidosta on ollut viime aikoina toistuvasti esillä. Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto päätti ryhtyä toimeen kumppanuudessa muun muassa MLL:n Järvi-Suomen piirin kanssa, ja kehittää ratkaisuja lasten lukutaidon ja -innon lisäämiseen. Näin syntyi 1,5 vuotta kestävä maakunnallinen Tartu tarinaan -hanke, jonka päätavoitteena on auttaa lapsia ja perheitä löytämään lukuilo ja johdattaa lapset pienestä pitäen tarinoiden maailmaan. Uutta elokuun alussa käynnistyneessä hankkeessa on sekä kohderyhmä, 0–6-vuotiaat lapset perheineen, että kokonaisvaltainen tapa lähestyä lukemista.

Luvassa Lukuboksillinen tarinoita ja toimintaa

Käytännössä lukuiloa jaetaan Tartu tarinaan -lukutyöpajojen ja päiväkoteihin ja MLL:n Perhekahviloihin suunniteltavien Lukuboksien kautta. Lukuboksit ovat konkreettisia laatikoita, jotka pitävät sisällään ohjeistuksen aikuisille sekä monipuolista, lapsia innostavaa tekemistä Lukuboksin teemaan liittyen. Lukubokseista voi erilaisten kirjojen lisäksi löytyä vaikkapa pelejä, leluja, roolivaatteita, leikkiehdotuksia tai toimintaideoita toteuttavaksi päiväkodissa tai kotona vanhempien kanssa. Päiväkodin lukubokseissa huomioidaan lapselle ominaiset tavat oppia sekä valtakunnallisen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteet.

Ensi vuoden puolella Lukubokseja tarjotaan maksutta kaikkiin Keski-Suomen kuntiin, ja tätä kautta Tartu tarinaan -hankkeen on mahdollista tavoittaa iso osa keskisuomalaisista lapsiperheistä.

Lukuboksien tarkoituksena on saada sekä lapset että vanhemmat miettimään lukemiseen liittyviä monia mahdollisuuksia. Sen lisäksi, että lukea voi kotisohvalla lapsi kainalossa, lukemisen kautta voi rikastuttaa leikkejä, uppoutua satumaailmaan tai keksiä monenlaista uutta yhteistä tekemistä ja toimintaa. Samalla kasvaa sanavarasto, tunnetaidot karttuvat ja maailma avartuu lapselle omaa lähiympäristöä laajemmin.

Hankkeen toteuttajatahoina toimivat Niilo Mäki Instituutti, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ja Jyväskylän kesäyliopisto, ja sen rahoittaa Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto. MLL:n Järvi-Suomen piirin osahanke käynnistyy 1.9.2018.

Tapionkatu 4 A 3, 40100 Jyväskylä

Tapionkatu 4 A 3

Osoitteet

  • Tapionkatu 4 A 3, 40100 Jyväskylä

    Tapionkatu 4 A 3