PAIKKOverkko

01.09.2016 - 31.12.2018 / Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

PAIKKOverkko ESR-hanke kehittää PAIKKOtyökaluja ja toimintaa. Tavoitteena on monipuolistaa osaamisen tunnistamisen työkalujen käyttöympäristöjä ja saada mukaan uusia käyttäjäryhmiä. Lisäksi tavoitteena on tiivistää yhteistyötä oppilaitosten kanssa osaamistodistusten käytön ja henkilökohtaistamisen osalta.

PAIKKOverkko-hanke päättyi 31.12.2018, mutta PAIKKOtoiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen.

Postiosoite

Matarankatu 4, Jyväskylä, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoite

    Matarankatu 4, Jyväskylä, Suomi

Kotisivut

Hankkeen sivut Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kotisivuilla

Facebook