NaApurit-hanke, Nopean avun apurit – pelastusryhmiä maaseutukylille

01.02.2019 - 30.04.2021 / Keski-Suomen Sydänpiiri ry

NaApurit -hanke käynnistyi  01.02.2019 jatkuen huhtikuun loppuun 2021 saakka.

Hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentää alueellista eriarvoisuutta kehittämällä kylien omaehtoista turvallisuustoimintaa. Hankkeessa kehitetään vapaaehtoisen lähiavun saavutettavuutta sydänpysähdys ja tulipalotilanteissa ja siten vähennetään palokuolemien ja tulipalotuhojen määrää

Hankkeessa valmennetaan vapaaehtoisia tunnistamaan eloton henkilö ja aloittamaan elvytys sekä opetetaan sydäniskurin käyttö (defi). Elvytys- ja sydäniskurin käytön osaajia valmennetaan 23 kylän alueelle, samalla lisätään sydäniskureiden määrää 30-50:llä eri puolille maakuntaa.  Maaseutukyliin perustetaan vapaaehtoisista auttajista pelastusryhmiä, alkusammutus- ja elvytysosaajiksi. Pelastusryhmät saavat hälytykset Hätäkeskukselta tulipalo- ja elottomuustehtävissä. Tavoitteena on, että kylien pelastusryhmät tulevat osaksi alueellista viranomaisyhteistyötä. Hankkeen pelastusryhmätoiminta kohdistuu maaseudulla asuvalle väestölle  4-5 kunnan, 20 kylän alueella. Toiminta alkaa Viitasaaren kylistä ja laajentuu 3 – 4 muun kunnan alueelle.

Hankkeen rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma / Ely -keskus. NaApurit hanketta hallinnoi Keski-Suomen Sydänpiiri ja osatoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu.  Hankkeen aktiivisina toimijoina ovat Keski-Suomen Pelastuslaitos, Sopimuspalokuntien Keskusliitto (SSPL), Keski-Suomen sopimuspalokunnat, Keski-Suomen Pelastusliitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky / Ensihoito, Suomen Punainen Risti ja Keski-Suomen Kylät ry. Mukana ovat myös Suomen Sydänliitto ry, Alueelliset Sydänpiirit, Defi-työryhmä ja sammutinlaitevalmistajat.

 

  

Käyntiosoite ja postiosoite

Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä, Suomi

Osoitteet

  • Käyntiosoite ja postiosoite

    Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä, Suomi

Keski-Suomen Sydänpiiri ry / hankkeet

Henkilöt

Ahokas-Kukkonen, Irma

projektipäällikkö, TtM, sh

p. 045 220 0338
s. irma.ahaokas-kukkonen@sydan.fi

Pigg, Kristiina

projektiasiantuntija

p. 050 592 4588
s. kristiina.pigg@sydan.fi

Yhteistyökumppanit

Kaisu Paalanen, projektikoordinaattori, TtM

kaisu.paalanen@jamk.fi

puh. 0400 97 6747