Mä oon pihalla

01.04.2018 - 31.05.2020 / Paremmin Yhdessä ry

MÄ OON PIHALLA

Työllistymisen edistämishanke työttömille maahan muuttaneille

Hankkeen tavoitteena on

 • Maahan muuttaneiden työelämäedellytysten parantaminen Jyväskylän alueella toiminnallisten ja luovien menetelmien kautta luontoa ja ympäristöä hyödyntäen.
 • Edistää maahan muuttaneiden työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista sekä tutustuttaa heitä luontoon liittyviin aloihin sekä yrittäjyyteen.
 • Ennaltaehkäistä työelämässä tapahtuvaa maahanmuuttajiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä sekä vähentää työnantajien ennakkoasenteita heitä kohtaan.
 • Lisätä osallistujien tiedonhakutaitoja sekä auttaa heitä tunnistamaan oma osaamisensa ja taitonsa sekä kiinnostuksen kohteensa ja sen pohjalta suunnittelemaan itse uravalintaansa.

Ryhmätoimintaa

 • Kesäryhmät kokoontuvat 3 kertaa viikossa 3 viikon ajan.
 • Ryhmissä harjoitellaan työelämätaitoja, kuten työhaastattelutilanteita ja tutustutaan työhakukanaviin.
 • Ryhmässä opitaan jakamalla kokemuksia ja tietoa työelämästä.

Yksilöohjausta

 • Projektin aikana osallistujia autetaan etsimään itseä kiinnostava koulutus, hakemaan työpaikkoja ja tutustumaan työelämään Suomessa.
 • Osallistujia ohjataan työelämään yksilölliset tarpeet huomioiden ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen jatkosuunnitelma työnhaun tueksi.

Työelämään tutustumista

 • Jakson aikana autamme etsimään työpaikan tai hakemaan työkokeilua TE-toimistolta.
 • Etsimme yhdessä mielenkiintoisia yrityksiä, luomme kontakteja työnantajiin ja vierailemme yrityksissä ja oppilaitoksissa.
 • Yksilöohjauksen aikana jokainen tekee itselleen CV:n tai päivittää olemassa olevan CV:n ajan tasalle.

Hankkeen rahoittaa ESR, Jyväskylän kaupunki ja Paremmin Yhdessä ry ja se on osa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen (KYT) Välitin-hankekokonaisuutta.

Lisätietoja hankkeesta:
annika.guttormsen@paremminyhdessa.org
Puh. 050 466 55 20

Postiosoite

Matarankatu 4, Jyväskylä, Suomi