DOMINO Kummiperhe- ja ystävätoimintaa yksin maahan tulleille nuorille

01.03.2020 - 31.03.2023 / Paremmin Yhdessä ry

DOMINO-hankkeen tavoitteena on tukea yksin maahan tulleita nuoria sosiaalisten verkostojen rakentamisessa ja lisätä yhteisöllisyyden kokemusta heidän elämässään. Hankkeen kohderyhmä on 15-29-vuotiaat Jyväskylässä asuvat yksin maahan tulleet nuoret. Hankeen rahoittaa STEA ja se kestää kolme vuotta (2020-2023).

Hankkeen kummiperhetoiminnassa autetaan yksin maahan tulleita nuoria löytämään suomalainen perhe, jonka kanssa voi viettää aikaa ja oppia lisää suomalaisesta kulttuurista. Nuori saa elämäänsä turvallisen ja luotettavan aikuisen, joka voi tukea häntä sekä auttaa ja kannustaa arjessa. Kummiperhetoiminnassa tehdään arkisia asioita yhdessä, esimerkiksi syödään päivällistä, harrastetaan tai ulkoillaan yhdessä. Toimintaan mukaan lähtevät perheet ja nuoret sopivat tapaamisista ja siitä mitä yhdessä tehdään.

Ystävätoiminnassa luodaan monipuolisesti erilaisia tilaisuuksia yksin maahan tulleille ja suomalaisille nuorille tavata, keskustella, tehdä yhdessä asioita, tutustua ja ystävystyä. Kaikessa toiminnassa tavoitteena on edesauttaa nuorten ryhmäytymistä sekä vuorovaikutusta nuorten välillä, synnyttää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luoda olosuhteita, joissa nuorten toimijuus ja oma aktiivisuus vahvistuvat. Hankkeeseen kuuluu mm. seuraavaa ystävätoimintaa: Projektiryhmät, joiden toiminnalla edesautetaan suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä eri kulttuureista tulevien ihmisten välillä. Harrastuskaveritoiminta, jossa tehdään yhdessä tutustumiskäyntejä eri kohteisiin ja tuetaan toimintaan kiinnittymisessä. Kesäleirit, joilla tietoisesti edistetään leiriläisten tutustumista ja ystävystymistä.

Olemme avoimia monenlaisille yhteistyöideoille, joten ole rohkeasti meihin yhteydessä!

Projektipäällikkö Kaisa Rautiainen, kaisa.rautiainen@paremminyhdessa.org, 050 05440043 (ystävätoiminta)

Projektityöntekijä Funlayo Vesajoki, funlayo.vesajoki@paremminyhdessa.org, 050 5440079 (kummiperhetoiminta)

Postiosoite

Matarankatu 4, Jyväskylä, Suomi

Osoitteet

  • Postiosoite

    Matarankatu 4, Jyväskylä, Suomi

Paremmin Yhdessä ry

Paremmin Yhdessä ry, Facebook