Digisti Kylässä

01.02.2019 - 31.01.2021

Digisti Kylässä

Digisti kylässä -hanke on käynnistynyt 01.02.2019 ja jatkuu vuoteen 2021.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Keski-Suomen maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua, sekä lisätä kylien ja pienten taajamien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta digitaalisuutta hyödyntäen.

Hankkeessa vahvistetaan asukkaiden digitaitoja ja digiosallisuutta, edistetään heidän terveyttään ja hyvinvointiaan sähköisiä ja palveluita ja sovelluksia hyödyntäen, sekä tuodaan keskisuomalaista maaseutuasumista positiivisesti esille verkossa. Hankkeessa kannustetaan ikäihmisten lisäksi erityisesti lapsia ja nuoria mukaan kylien toimintaan.

Hankkeessa järjestetään kylissä muun muassa digitaitovalmennuksia, digipalvelupäiviä ja digivertaistoimintaa. Maaseudun asukkaille tarjotaan myös opastusta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä digitaalisista palveluista ja sovelluksista.

Kylätoimintaa ja yhteisöllisyyttä edistetään kylissä kehittämällä kylien sähköistä viestintää ja tuotetaan yhdessä kyläläisten kanssa kuva- tai videosisältöä kylästä. Hankkeessa opastetaan myös maaseudulla toimivia yhdistyksiä toimimaan digitiedon ja -taitojen välittäjinä. Hankkeen järjestämään toimintaan vaikuttavat myös kyläläisten parista nousevat tarpeet ja toiveet.

Hanke saa rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja sitä hallinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Sydänpiiri osatoteuttajana. Hankkeesseen valitaan yhteensä 23 kylää, vähintään yksi jokaisesta Keski-Suomen kunnasta.

 

      

Osoitteet

Hankkeen nettisivut

Hanke Facebookissa

Hanke Instragramissa

Asiasanat

terveys, hyvinvointi, yhteisöllisyys, kylät, maaseutu, digitaidot, digiosaaminen, digitalisaatio, digi, terveyspalvelut, syrjäytymisen ehkäisy,

Henkilöt

Kervinen, Heidi

hanketyöntekijä

p. 045 1955858
s. heidi.kervinen@sydan.fi

Pigg, Kristiina

toiminnanjohtaja

p. 050 592 4588
s. kristiina.pigg@sydan.fi

Yhteistyökumppanit

Nurmeksela, Susanna
projektipäällikkö

p. 040 6372355
s. susanna.nurmeksela@jamk.fi

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (JAMK)