Hankkeet


Puijolan työlinkki -hankkeessa autamme maahanmuuttajia löytämään työpaikan tai työkokeilupaikan avoimilta työmarkkinoilta. Toimintamme tarjoaa yksilöllistä työhönvalmennusta, joka sopii asiakkaan elämäntilanteeseen. Työlinkki on osa Monikulttuurikeskus Kompassin toimintaa. Puijola on toteuttanut vastaavaa hanketta jo vuodesta 2006. Verkostoa työttömien maahanmuuttajien ja työllistävien yritysten välille on Lue lisää…


Teemme työtä maahanmuuttajanaisten kanssa osana kansainvälistä GBV-hanketta. Tässä hankkeessa maahanmuuttajanaiset pääsevät itse pohtimaan yhdessä Tyttöjen Talon ohjaajan kanssa, millaisella toiminnalla voi auttaa naisia, jotka ovat kokeneet sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Hankkeessa pureudutaan ongelmiin, joita ovat muun muassa pakkoavioliitot, psyykkinen ja fyysinen Lue lisää…


Puijolan Sidekick–hankkeessa tuemme Suomeen yksin tulleita nuoria maahanmuuttajia ja edistämme heidän kotoutumistaan. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä maahanmuuttajien mahdollista syrjäytymistä. Etsimme nuoria vapaaehtoisia, jotka järjestävät toimintaa ja tapahtumia yhdessä hankkeen ohjaajan kanssa, jossa suomalaiset ja maahanmuuttajat kohtaavat. Vapaaehtoiseksi pääset jos olet täyttänyt Lue lisää…


Seksuaaliväkivalta on traumaattinen, turvallisuuden tunnetta heikentävä ja vaikea kokemus. Käsittelemättömänä seksuaaliväkivalta voi aiheuttaa pitkäkestoista haittaa arjessa ja ihmissuhteissa. Siksi asiaa on hyvä käsitellä yhdessä turvallisen ja ammattitaitoisen aikuisen kanssa. Puijolan Tyttöjen Talo tarjoaa tukea ja apua 13-29-vuotiaille tytöille ja nuorille Lue lisää…


Mitä? NOVA2-hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-vuotiaiden nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla, luoda edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistä näin syrjäytymistä. Tavoitteena on myös tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä sote- Lue lisää…


Together4Sports on Euroopan Unionin rahoittama pilottihanke, jonka tavoitteena on edistää Suomeen saapuneiden pakolaisten kotoutumista ja sosiaalista osallistumista liikunnan avulla. Hankkeen toiminnassa pakolaistaustaisten perheiden sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tuetaan jalkapallo- ja liikuntatoiminnan kautta, johon he osallistuvat yhdessä vapaaehtoisten perheiden tai henkilöiden kanssa. Järjestämme toimintaa Helsingissä, Lue lisää…


EJY ry osallistuu Y-Säätiön hallinnoimaan ja koordinoimaan sekä STEA:n rahoittamaan NEA-naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeeseen (2018-2020). EJY ry:n lisäksi NEA:ssa hanketyötä toteuttavat useat osahankkeet kuten Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotien liitto ry, Turun Ensi- ja turvakoti ry, Helsingin Ensikoti ry, Vailla Lue lisää…


TriPla-hanke on Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukuntien alueella toimiva välityömarkkinahanke, joka tarjoaa työnantajille ja työnhakijoille yksilöllisiä ratkaisuja työllistämiseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Hämeen TE-toimiston ja alueen kuntien kanssa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa LounaPlussa ry yhdessä Hämeen Lue lisää…


TriPla-hanke on Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukuntien alueella toimiva välityömarkkinahanke, joka tarjoaa työnantajille ja työnhakijoille yksilöllisiä ratkaisuja työllistämiseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Hämeen TE-toimiston ja alueen kuntien kanssa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa LounaPlussa ry yhdessä Hämeen Lue lisää…


Yhteensä: 115