Hankkeet


Joensuun 4H –yhdistyksen Virkeyttä Vihreästä –hanke on luontopainotteisen kuntouttavan toiminta-muodon kehittämishanke. Hankkeessa hyödynnetään Green Care –toimintamallia, jossa luonnon omien hyvinvointivaikutusten ja toimintamahdollisuuksien avulla tavoitellaan hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn lisääntymistä. Tarjoamme monipuolista kuntouttavaa harrastustoimintaa yksilöille ja ryhmille. Toiminnan myötä tutustumme kaupunkiviljelyyn Lue lisää…


Moi-hankkeessa edistämme maahanmuuttajien osallisuutta Pohjois-Karjalassa ja järjestöjen monikulttuurisuustyötä sekä kehitämme rasismin vastaisen työn uusia menetelmiä. Maahanmuuttajien osallisuus maahanmuuttajaraadin valmistelu uuteen maakuntaan paikallisesti maahanmuuttajien osallistumisen rakenteet maahanmuuttajien osallisuus palveluiden kehittämisessä, mm. asiakasraadit Järjestöjen monikulttuurisuustyö Pohjois-Karjalan järjestöjen monikulttuurisuusverkosto MOVE Lieksan, Kontiolahden jne. Lue lisää…


Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke on Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry:n hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama hanke. Sakke-hanke vastaa toiminnallaan Pohjois-Savon järjestökentältä nousseeseen tarpeeseen kehittää järjestöjen ja yhdistysten yhteistyön edellytyksiä. Sakke kehittää yhteistyötä Pohjois-Savossa yhdistysohjelman, järjestötietopalvelun sekä järjestötoimijoiden yhteistyörakenteen Lue lisää…


Siun soten henkilökohtaisen budjetin kokeilu on osa Suomen hallituksen ”Palvelut asiakaslähtöiseksi” –kärkihanketta, jolla tuotetaan tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Hankeaika on 1.12.2017-31.12.2018 ja hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Kokeilun toiminta-alueena on maantieteellisesti koko Pohjois-Karjalan alue, lukuun ottamatta Tohmajärven Lue lisää…


Tarkoitus ja toiminta Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla hankeen (VK-hanke) tarkoituksena on luoda maakunnallinen yhtenäinen toimintamalli, jossa kokemustoimijoiden osaamista hyödynnetään koulutuksessa, palvelujen kehittämisessä ja järjestöjen vaikuttamistyössä. Toiminnan kohderyhminä ovat kokemustoimijat, järjestöt ja yhdistykset, kokemustoimijoiden osaamista hyödyntävät tahot ja kansalaiset. Hanke on 3-vuotinen (2018-2020) Lue lisää…


OSANA-hankkeen tavoitteena on kotoutumisajan ohittaneiden eli yli 3 vuotta Suomessa asuneiden, EU:n ulkopuolelta tulevien henkilöiden osallistaminen kohti itsenäistä elämää Suomessa. Tavoite saavutetaan antamalla tietoja ja taitoja yhteiskunnassa toimimiseen. Tämä tapahtuu käytännössä ja konkreettisesti valmennusryhmissä sekä tutoreiden avulla. Koulutamme vapaaehtoisia valmennusryhmien Lue lisää…


Verneri eli vertaisneuvontaa ja -toimintaa hanke käynnistyi helmikuussa 2018. Stea-rahoitteisessa kolmivuotisessa hankkeessa toimitaan matalalla kynnyksellä, kaikki toimijat ovat tervetulleita mukaan joko osallistujiksi tai vertaisohjaajiksi. Tavoitteena on vahvistaa ihmisten osallisuutta, tuoda alueelle matalan kynnyksen toimintaa, vähentää yksinäisyyttä, kotouttaa ihmisiä ja tuoda Lue lisää…


VIIRI – virkeyttä, ruokaa ja arkiaktiivisuutta -hanke on STEAn Veikkauksen varoilla rahoitettu Marttojen hanke, joka kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Kohderyhmänä on erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat alle 40-vuotiaat miehet. Lisäksi kaikki työikäiset pitkäaikaistyöttömät voivat osallistua VIIRIn pienryhmätoimintaan ja Lue lisää…


DuuniAgentti – tehokkaan työllistymisen asiamies DuuniAgentti valmentaa yli 45-vuotiaita työelämässä eteenpäin. Toimimme Länsi-Uudellamaalla vuosina 2017 – 2019. DuuniAgentti etsii sinulle työpaikkoja ja tutkii, millaisia yrityksiä Länsi-Uudellemaalle tarvitaan. Voit osallistua toimintaan Hangossa, Karkkilassa, Raaseporissa, Lohjalla ja Vihdissä. DuuniAgentin palvelut: DuuniExpo on Lue lisää…