Hankkeet


Hankkeen palvelut ovat tarkoitettu pitkään työttömänä olleille ja osatyökykyisiä henkilöille.  Hanke tarjoaa asiakkailleen henkilökohtaista tukea ja ohjausta, suunnitelman tekemistä työllistymisen edistämiseksi ja ammatillisten tavoitteiden toteutumiseksi. Asiakkaan palvelupolut rakentuvat erilaisia toimenpiteitä, työkokeilua ja palkkatukea, ja alueen koulutustarjontaa hyödyntäen. Hankkeessa etsitään kohderyhmälle Lue lisää…


Paremmin Yhdessä ry järjestää Koppi-toimintaa STEAn rahoituksella 1.7. – 31.12.2020. Toiminnan tavoitteena on tukea maahan muuttaneita koronatilanteen vaikutusten vuoksi: vahvistaa henkistä hyvinvointia ja arjessa selviytymistä sekä lisätä valmiuksia toimia vastaavissa tilanteissa. Toiminta tarjoaa mahdollisuuksia jutella ja saada henkistä tukea, älylaiteohjausta, Lue lisää…


MÄ OON PIHALLA Työllistymisen edistämishanke työttömille maahan muuttaneille Hankkeen tavoitteena on Maahan muuttaneiden työelämäedellytysten parantaminen Jyväskylän alueella toiminnallisten ja luovien menetelmien kautta luontoa ja ympäristöä hyödyntäen. Edistää maahan muuttaneiden työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista sekä tutustuttaa heitä luontoon liittyviin aloihin sekä Lue lisää…


VALKOLAN LIIKKIS 2019 – koko kylän yhteinen projekti V. 2019 olemme hakeneet/saaneet avustusta Maaseuturahastosta Leader JyväsRiihen Viritys-teemahankkeelta Valkolan kylän Liikkis-projektiin.   Viritystä kylille 12 yhdistyksen voimin JyväsRiihen hallitus puolsi kokouksessaan 13.2.2019 rahoitusta 12 yhdistykselle erilaisiin kalusto- ja rakennushankkeisiin, joiden yhteenlaskettu Lue lisää…


Yhdessä ei olla yksin -hyvinvointiyhteistyöhankkeen tavoitteena on yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemusten vähentäminen Keski-Suomessa. Tavoite pyritään saavuttamaan parantamalla asukkaiden osallistumisen mahdollisuuksia. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE. Hanke toimii 14 keskisuomalaisen kunnan alueella yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Yhdessä ei olla yksin Lue lisää…


OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa ja Matarassa. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. Jyväskylässä toimintaa toteutetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Kansalaistoiminnankeskus Mataran yhteistyönä. OLKA® on valtakunnallinen HUSin ja EJY ry:n Lue lisää…


Välitin on Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Jyväskylän kaupungin ja osahanketoimijoiden itsensä rahoittama kehittämishankekokonaisuus. Välittimen toiminta-aika on 19.3.2018-31.8.2020. Kehittämistyön pääpainotus on työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoitteena nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankekokonaisuuden oma yhteinen teema on kestävä kehitys työllistämisessä Lue lisää…


Nopean Avun Apurit – auttajaryhmiä maaseutukylille NaApurit -hanke käynnistyi  01.02.2019 jatkuen huhtikuun loppuun 2021 saakka. Hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentää alueellista eriarvoisuutta kehittämällä kylien omaehtoista turvallisuustoimintaa. Hankkeessa kehitetään vapaaehtoisen lähiavun saavutettavuutta sydänpysähdys Lue lisää…


Digisti Kylässä Digisti kylässä -hanke on käynnistynyt 01.02.2019 ja jatkuu vuoteen 2021. Hankkeen tavoitteena on parantaa Keski-Suomen maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua, sekä lisätä kylien ja pienten taajamien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta digitaalisuutta hyödyntäen. Hankkeessa vahvistetaan asukkaiden digitaitoja ja digiosallisuutta, edistetään heidän terveyttään ja Lue lisää…


Yhteensä: 22