Yhdistystori (Keski-Suomi)


SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN AVUSTUSKESKUS (STEA) on julkaissut 10.1.2019 uuden strategiansa. Strategia antaa suuntaviivat STEAn toiminnalle ja sille, minkälaisten tavoitteiden tulisi ohjata STEAn avustustoimintaa kokonaisuutena tulevaisuudessa. Uutta strategiaa on työstetty yhteistyössä järjestöjen kanssa. Nyt julkaistu strategia on vasta ensimmäinen vaihe, jatkossa STEA Lue lisää…


Nuorisoseurantalolla on suunniteltu hurjasti juttuja tälle vuodelle. Puuha iltoja jatketaan 23.1. lähtien taas viikottain sekä jatkoa saa myös juhlalounaat mm. pääsiäisenä, äitienpäivänä, jne. Uutena alkaa kyläläisten pyynnöistä saunaillat sekä ruokapäivät. Myöhemmin julkaistaan puolivuotistiedote mistä näette kaikki mitä milloinkin tapahtuu.   Lue lisää…


Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry hakee hankepäällikköä Koutsaamo 2.0-hankkeseen. Etsimme kolmihenkisen tiimin vetäjäksi kehittäjähenkistä hankepäällikköä. Hankepäällikön tulee olla ajan tasalla tämänhetkisistä työelämän muutoksista, modernista työnhausta, Keski-Suomen työllisyyskentästä ja sen toimijoista. Mikäli tiimityöskentely työvoimapoliittisessa hankkeessa ja uusien toimintamallien kehittäminen motivoi sinua, voit Lue lisää…


FinFamin verkkokurssikokonaisuus on suunnattu kaikille yhdistysten hallitusten jäsenille. Kurssin sisältöjä voi käyttää joko itseopiskelumateriaalina tai hallituksen yhteisenä perehdytysaineistona. Kurssi koostuu useammasta osiosta, ja osiot voi käydä läpi vapaassa järjestyksessä tai poimia niistä vain itselleen tarpeelliset sisällöt. Yhdistyshallinnon perusteet -kurssin avulla Lue lisää…


SOSTE:n verkkosivuilla julkaistussa blogikirjoituksessa (19.12.18)  Kirsi Väätämöinen pohtii, miten lakiesitys EU:n saavutettavuusdirektistä vaikuttaa järjestökentälle: ”Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä lakiesitys, jolla pannaan täytäntöön EU:n saavutettavuusdirektiivi eli direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki, mukaan lukien Lue lisää…


Jyväskylän kaupungin avustusten hakuaika päättyy 31.1 kello 15.00. Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan. Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessa esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin. Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle. Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta rekisteröitymisestä seuraavana kalenterivuonna. Lue lisää…


Yhdistyksen uusi vuosi on hyvä aloittaa koulutuksilla! KYT-järjestöpalvelut tarjoaa yhdistysten hallituksille osaamisen ja tietojen päivittämistä keväällä 2019 seuraavin koulutuksin: Hallitustyöskentely haltuun! -koulutus 24.1.2018 Toivakka Keskusteleva koulutus soveltuu niin vasta-alkajille kuin kokeneemmallekin hallitusväelle. Maksuton. Illassa käydään läpi seuraavat teemat: hallituksen tehtävät, vastuu Lue lisää…


Vuoden 2018 aikana STEA on keskustellut järjestöjen ja muiden sidosryhmiensä kanssa strategiaan liittyvistä teemoista. Kaikki avustusta saavat järjestöt ovat saaneet huhtikuussa sähköpostiinsa kyselyn siitä, miten järjestöt ja STEA yhdessä voivat vastata yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. STEA julkaisee strategiansa 10.1. klo 9 Lue lisää…


Verohallinnon uutiskirjeissä kerrotaan ajankohtaisista asioista, tulevista muutoksista sekä uudistuksista Verohallinnon palveluissa. Tiesitkö, että Verohallinto julkaisee omaa uutiskirjettä myös yhdistyksille ja säätiöille? Uutiskirjeestä saat erityisesti yhdistyskentälle ja säätiöille suunnattua ajankohtaista sisältöä. Voit tilata Verohallinnon maksuttoman uutiskirjeen omaan tai yhteisösi sähköpostiin kätevästi Lue lisää…


Yhteensä: 303