Yhdistystori (Keski-Suomi)


STEAn avoimet arviointikoulutukset jatkuvat helmi-maaliskuussa. Tulosten ja vaikutusten arviointikoulutus järjestetään Jyväskylässä 6.3.2019. Paikka: Scandic Jyväskylä City Aika: 12-15.30. Koulutuksen sisältö: seurannan ja arvioinnin perusteet mitä STEA edellyttää seurannalta ja arvioinnilta työpajaosuus Ilmoittaudu Jyväskylän koulutukseen pikaisesti tästä! Koulutukset on suunnattu järjestöjen Lue lisää…


KOSKE:n Yhdessä ei olla yksin -hanke on ollut mukana perustamassa Keski-Suomen kohtaamispaikat -verkostoa, joka on kaikille maakunnan alueella toimiville kohtaamispaikkoja ylläpitäville yhteisöille ja tahoille tarkoitettu yhteistyöverkosto. Verkoston työryhmään kuuluvat lisäksi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Kansalaistoiminnankeskus Matara ja Jyväskylän kaupungin kulttuuri- Lue lisää…


  Onko Sinulla hyvä porukka? Ystävänpäivän kunniaksi kutsumme teidät tutustumaan meihin ja tulemaan ystävänpäivä tapahtumaamme 16.2. klo: 12-17 Samalla haastamme teidät osallistumaan leikkimielisiin köydenvetokisoihin kanssamme. Voittaja saa hurjasti mainetta ja kunniaa sekä yllätyspalkinnon! Vedetään yhtä köyttä! – haaste (alkaa klo: Lue lisää…


Kynnys ry:n lausunto hallituksen esityksestä vammaispalvelulaiksi Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 159/2018 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta Yleistä Kynnys ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä vammaispalvelulaiksi. Kynnys ry on Lue lisää…


Paikka auki on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma vuosille 2018-2021. Sen tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Avustukset myöntää sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja niitä hallinnoi STEA. Vuonna 2018 rahoituksen sai 11 keskisuomalaista Lue lisää…


Kolmas sektori on merkittävä työllistäjä. Järjestöjen ja säätiöiden palkkatyöpanos on vuositasolla noin 5 % koko kansantalouden palkkatyöstä. Tämä on enemmän, kuin esimerkiksi alkutuotannon osuus. Millaiselta mahtaa näyttää näin merkittävän sektorin työntekijöiden hyvinvointi? Varsin paradoksaaliselta ainakin YTT Kirsikka Selanderin tuoreen väitöstutkimuksen Lue lisää…


Järjestöjen sote- ja maakuntapäivä 15.1.2019 kokosi Matara-salillisen järjestöjen ammattilaisia keskustelemaan tulevan maakunnan järjestämissuunnitelmasta. Päivässä nousi  vahva toive järjestöjen moninaisuuden säilyttämisestä ja toisaalta huoli maakunnan järjestämissuunnitelman markkinavetoisuudesta. Monet järjestötoimijat ovat toivoneet mahdollisuutta osallistua nykyistä tiiviimmin tulevan maakunnan suunnitteluun. Käytännössä toiveena on Lue lisää…


Music Against Drugs ry tarjoaa tiimiharjoittelupaikkoja 18–29-vuotiaille nuorille Ink-tiimissä. Vapaita paikkoja on vielä sekä kevään että kesän 2019 tiimijaksoille. Jakson sisältö ja kesto räätälöidään nuorten tavoitteiden mukaisesti. Tiimijaksoon sisältyy yksilö- ja ryhmävalmennusta, monipuolista yhteisöllistä toimintaa sekä työelämävalmiuksia vahvistavaa projektityöskentelyä nuorisojohtoisissa Lue lisää…


Kysely vammaispalvelujen käyttäjille – välitä tietoa eteenpäin jäsenille ja muille vammaispalveluiden käyttäjille! Keski-Suomessa tehdään selvitystä vammaispalveluista osana sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumista. Vammaispalvelujen käyttäjien kokemukset ovat tärkeä kehittämisen lähtökohta. Nyt Sinulla on mahdollisuus kertoa mielipiteesi palvelujen toimivuudesta. Kyselyyn vastataan nimettömänä, eikä Lue lisää…


Yhteensä: 108