Yhdistystori (Keski-Suomi)


Tulisiko yhdistyksen perustamisen, jäsenten päätöksenteon ja hallinnon olla helpompaa? Miten vapaamuotoisten ryhmien tarpeet pitäisi ottaa huomioon? Osallistu Oikeusministeriön verkkokeskusteluun ja ole näin mukana kehittämästä entistä parempaa yhdistyslainsäädäntöä. Keskusteluun voi osallistua 30.6. asti. Verkkokeskustelun aiheina ovat yhdistyksen jäsenten päätöksenteon ja tiedonsaannin, Lue lisää…


Oikeusministeriötä kiinnostaa, miten suomalaiset yhdistykset ja järjestöt toteuttivat ja toteuttavat kokouksiaan poikkeuskeväänä ja -kesänä 2020. Ministeriö on avannut kaikille yhdistyksille ja järjestöille avoimen kyselyn kokousjärjestelyistä. Kysely on auki 30.6.2020 asti. Kokousjärjestelyjen selvittämiseen liittyy koronakriisin vuoksi tehty väliaikainen laki. Se koskee Lue lisää…


Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sitä voi ennakoida; pohtia erilaisia tulevaisuuden kuvia. Ennakointi on vaihtoehtoisten reittien miettimistä etukäteen. Ennakoinnin tarkoituksena on avata silmiä ja ajatella vastaan tulevia yllätyksiä, jotka voivat tuntua itsestä mahdottomiltakin. Ennakoinnilla ruokitaan luovaa ajattelua, katsotaan maailmaa uteliain Lue lisää…


Tiesitkö, että Keskisuomalainen julkaisee palstaa nimeltä Meidän juttu? Siinä julkaistaan kaikkien maakunnan yhteisöjen, yhdistysten ja urheiluseurojen juttuja menestyksistä, juhlista tai muista jutun arvoisista tapahtumista ja asioista. Tänä keväänä palstalta on saanut lukea tarinoita, miten yhteisöt ovat lähteneet toteuttamaan toimintaa sekä Lue lisää…


STM:n asettaman Kari Mäkisen työryhmän tuotos Hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistaminen koronakriisin aikana ja sen jälkeen julkaistiin 3.6.2020. Julkaisussa tuodaan erinomaisella tavalla esille myös kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin rooli kriisin aikana ja sen jälkeen.  Hyvinvointiyhteiskunta on luottamusyhteiskunta ja siinä kansalaistoimijoilla on tärkeä Lue lisää…


Aurinko paistaa, linnut laulavat ja tiukimmat koronarajoitukset ovat hälvenemässä. Jyväskylän yhdistykset, seurat ja järjestöt käynnistelevät kesän toimintakautta varovaisen toiveikkaissa tunnelmissa. Muuttuneessa tilanteessa ihmisten voi olla kuitenkin haasteellista hahmottaa, mitä kaikkea kesällä on tarjolla ja kuinka toimintaan voi lähteä mukaan. Toteutuuko Lue lisää…


Kansalaistoiminnankeskus Mataran kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen virtuaalisesti alkaa 1.6.2020. Mataran kohtaamispaikka (aula) on toiminut vuodesta 2012 alkaen. Kohtaamispaikka on avoinna arkisin maanantaista perjantaihin, ja tarjolla on ollut myös yhteistä tekemistä askartelusta bingoihin ja erilaisiin keskustelutilaisuuksiin. Nyt näitä toimintoja saadaan kehittää myös virtuaalisesti, Lue lisää…


Suomalaiset järjestötoimijat kokevat mahdollisuutensa osallistua ja vaikuttaa julkisen hallinnon valmistelu- ja päätöksentekoprosesseihin vähintään melko hyviksi. Yleiset asenteet kansalaisjärjestöjä kohtaan ovat järjestötoimijoiden mukaan parantuneet viime vuosina, mutta tästä huolimatta julkisten avustus- ja rahoituskäytäntöjen koetaan tiukentuneen. Näin kuvaillaan kansalaisjärjestöjen tilannetta Oikeusministeriön yhteydessä Lue lisää…


Keski-Suomen Järjestöareena on toiminut vuodesta 2008 alkaen keskisuomalaisten järjestöjen ja Keski-Suomen liiton yhteistyöelimenä. Vuosien kuluessa järjestöjen toimintaympäristö on muuttunut monin tavoin. Viikko sitten (18.5.2020) Järjestöareenan toimijat pohtivat koronan vaikutuksia; miten poikkeustilanne vaikuttaa järjestöjen toimintaan ja toimintaedellytyksiin sekä mitä Järjestöareenan toimijoiden tulisi Lue lisää…


Moni yhdistys on joutunut laajamittaisten taloudellisten haasteiden eteen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Mistä yhdistys voisi saada rahoitusta toimintaansa korona-aikana? KYT-järjestöpalveluiden asiantuntijat kokosivat tähän juttuun rahoitus- ja varainhankintavinkkejä yhdistyksille. Juttua päivitetään sitä mukaa, kun uutta tietoa on saatavilla. Vinkkaa hyvistä rahoitusideoista Lue lisää…


Yhteensä: 303