Yhdistystori


Järjestöjen perusavustukset 2018 Äänekosken kaupunki ilmoittaa haettavaksi seuraavien järjestöjen perusavustukset 2018: kulttuuritoimen kyläyhdistysten liikuntatoimen nuorisotoimen sosiaali- ja terveysalan Perusavustus on tarkoitettu äänekoskelaisten rekisteröityjen järjestöjen ja yhdistysten vuotuisen toiminnan ylläpitämiseen. Vapaa-aikalautakunta myöntää perusavustukset. Avustus on haettava lomakkeella, joka  löytyy kaupungin verkkosivujen etusivun ajankohtaisista Lue lisää…


Oman kunnan kehittäminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen ovat suurelta osin paikallisten asukkaiden, yhdistysten, seurojen ja yhteisöjen arkisen aktiivisuuden tulosta. He tarvitsevat kuitenkin rohkaisua, tukea, ohjausta ja koordinointia tärkeässä työssään yhteisen hyvän eteen. Miten tulevaisuuden kunnassa voitaisiin entistä paremmin tunnistaa kuntalaisten hyödyntämätöntä Lue lisää…


Vertaistuki, harrastukset, monet tapahtumat ja tempaukset; nämä ovat esimerkkejä asioista, joita vaille jäisimme, jos järjestöjen arvokasta toimintaa ei olisi. ”Keski-Suomessa yli 5000 yhdistystä tekee korvaamattoman arvokasta työtä meidän kaikkien arjen hyvinvoinnin eteen. Mikä upea voimavara kunnille ja kuntalaisille!”, kuvailevat järjestöjen Lue lisää…


Seurantalojen korjausavustus on opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus, jonka Suomen Kotiseutuliitto jakaa vuosittain. Tänä vuonna avustuksia jaetaan valtakunnallisesti 1,7 miljoonaa euroa. Keski-Suomeen avustuksista tulee 113 000 euroa, mikä on roimasti viime vuotta enemmän (67 000 euroa). Kolmasosassa keskisuomalaisista avustuskohteista on Wolmar-hankkeen Lue lisää…


Digi arkeen -neuvottelukunnan tehtävänä on olla yhteistyö- ja vuoropuhelukanava järjestöjen, tutkijoiden ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Laajemman näkemyksen saamiseksi se järjestää 22.3. klo 9-11 keskustelutilaisuuden järjestöille ja muille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita digikysymyksistä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Lue lisää…


Toukokuussa astuu voimaan EU:n uusi tietosuoja-asetus ja se koskee myös yhdistyksiä. On siis erityisen tärkeää perehtyä yhdistyksen tietosuojan nykytilaan ja ottaa selvää mitä uutta asetus tuo mukanaan. Henkilö- ja tietosuojarekisteriselosteet on yksi keskeinen asia, johon kaikkien rekisterienpitäjien tulisi perehtyä entistä Lue lisää…


Vuonna 2018 avattu avustusten erillishaku tarjoaa erityisesti pienille järjestöille uuden rahoitusmahdollisuuden, järjestöjen pienavustuksen. Järjestöjen pienavustus on kohdennettuna toiminta-avustuksena myönnettävä avustus, joka voi olla suuruudeltaan 1 000—7 000 euroa. Avustus myönnetään kertaluontoisena, eikä sille voi hakea jatkoavustusta. Avustusta haetaan kevennetyllä hakulomakkeella verkkoasioinnissa. Lue lisää…