Yhdistystori


STEAn uutiskirjeestä poimittua: STEA uudistaa avustusstrategiansa vuoden 2018 aikana. Vuodesta 2020 toteutettava avustusstrategia antaa suunnan, jota kohti menemme tulevina vuosina. Avustusjärjestelmää tulee kehittää yhdessä vastaamaan mahdollisimman hyvin yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin. Työn tukena käytetään ulkopuolisia selvityksiä ja Lue lisää…


WANTED: uudistumishaluisia yhdistystoimijoita Yhdistystoiminta kaipaa muutosta, miksi?   Keski-Suomalaiset yhdistystoimijat ovat kertoneet kaipaavansa tukea toimintansa kehittämiseen vastatakseen tulevaisuuden järjestötoiminnan tarpeisiin. Myös tulevaisuudentutkijat ovat tunnistaneet yhteisökentässä tarvetta uudistumiselle: yhteisöjen haasteena on mm. irrottautua perustelemattomista, ritualistisista käytänteistä ja uudistaa toimintaansa tämän päivän Lue lisää…


Keski-Suomen tulevan maakunnan tehtävät kokoava järjestämissuunnitelmaa on tarkennettu erilaisissa asiantuntijatyöryhmässä tammi-helmikuussa saadun laajan palautteen myötä. Julkiseen arviointiin julkaistiin 10.4. toinen keskeneräinen luonnos, jota on jälleen mahdollisuus kommentoida yhteisesti.   Järjestämissuunnitelma ei ota kantaa tulevan maakunnan organisaatioon Järjestämissuunnitelmassa keskitytään palveluiden järjestämiseen, Lue lisää…


Valkolan toiset Pääsiäistulet oli lauantaina 31.3.2018. Nokipannukahvit kiehumassa  Kuva: Juhani Anttonen/Valkolan kyläyhdistys ry Tulet sytytettiin klo: 18.00  Kuva: Juhani Anttonen/Valkolan kyläyhdistys ry   Tulilla kävi noin 120 henkilöä eripuolilta Suomea. Kyläläisten edustus jäi vähemmistöön, vieraita oli enemmän. Kiitos kaikille mukana olleille! Suuri Lue lisää…


STM on julkaissut selvityksen Järjestöavustusten kohdentuminen julkisen sektorin rajapintaan. Selvityksessä kuvataan STEAn järjestöavustusten kohdentumista menoihin ja toimintoihin, joiden voidaan katsoa kuuluvan lakisääteisesti valtion tai kuntien maksettavaksi. Tällä hetkellä rajapintaan kuuluvat STEA-avustukset kohdistuvat haastaviin kohderyhmiin ja ovat näiden ihmisten kannalta erittäin Lue lisää…


”Lupaan muistaa yhdistysten arvokasta työtä päättäjänä”, ”Lupaan jutella paikallislehteen järjestöjen viestinnästä ja juttuvinkeistä”, ”Lupaan kutsua kumppanuuspöydän koolle”. Kolmekymmentä kuntien ja järjestöjen edustajaa antoi 10.4. Äänekoskella lupauksensa siitä, miten he laittavat hyvän kierteen liikkeelle omassa kunnassaan. Hankasalmen, Konneveden ja Äänekosken kuntien Lue lisää…


Keski-Suomen Järjestöareena on ollut vuodesta 2008 keskisuomalaisten järjestöjen ja Keski-Suomen liiton yhteisen vuoropuhelun ja kehittämisen areena. Keski-Suomen liitto on pyytänyt Järjestöareenalta lausuntoja maakunnan kehittämisen ohjelmiin ja strategioihin, ja Järjestöareena on ottanut kantaa yhdistysten ja järjestöjen kannalta merkityksellisiin asioihin. Järjestöareenasta on Lue lisää…


Elinvoimapajojen markkinointi on lähtenyt käyntiin, iloitsevat muutoskoordinaattori Anu Hätinen ja järjestöohjaaja Katariina Luoto Keski-Suomen Yhteisöjen Tuelta. Hyppää mukaan hyvän kierteeseen! -elinvoimapajoissa innostetaan paikallisia yhdistyksiä ja kuntia entistä tiiviimpään kumppanuuteen. Koko maakunnan kattava #hyvänkierre pyörähtää liikkeelle 10.4.2018 Äänekoskelta. Luoto ja Hätinen Lue lisää…


Miksi tietosuojalait muuttuvat? (Suora lainaus: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html#tietosuoja-asetus) Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä.   Mikä tietosuoja uudistus? (Suora lainaus: http://www.kylatoiminta.fi/uutiset/249/Lyhyesti-EU-n-uudesta-tieto-suoja-asetuksesta.html) EU:n uusi Lue lisää…