Yhdistysinfo (Kaakkois-Suomi)


Osaava vanhemmuus -hanke on Suomen Mielenterveys ry:n koordinoima, Sosiaali- ja terveysministeriön veikkauksen tuotoilla tukema hanke. Tarjoamme järjestöjen työntekijöille mahdollisuuden kouluttautua Lapset puheeksi -menetelmäosaajaksi ja materiaalia järjestöjen vapaaehtoisten Hyvä arki lapselle -koulutukseen. Myös Eksote kouluttaa Lp-menetelmään henkilökuntaansa ja kuntien varhaiskasvattajia vuosina Lue lisää…


Kokemustoimijan tehtävä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, sekä suurelle yleisölle. Kokemustoimija on Kokemustoimintaverkoston ja siihen kuuluvien järjestöjen kouluttama kokemustiedon jakaja. Kokemustoimijat ovat haastavan elämänkokemuksen omaavia, pitkäaikaissairaita, vammaisia henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa. Kokemustoimija Lue lisää…


Diakonia-ammattikorkeakoulun ja THL:n tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että syrjäytyneet saavat apua ja palveluja myöhemmin kuin koulutetut ja työssä olevat taustalla olevista ongelmista huolimatta. Tämä koskee esimerkiksi lastensuojelun sijoituksia, psykiatrista osastohoitoa ja päihdehoitoa. Osataanko erityisesti poikien ja nuorten miesten tuen tarvetta Lue lisää…


Autismiliitto ry, FDUV rf, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaliitto ry ja Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry ovat allekirjoittaneet julkilausuman, jossa edellytetään, että tulevassa vammaispalvelulaissa henkilökohtaista apua koskevasta säännöksestä poistetaan voimavaraedellytys. Voimavaraedellytys asettaa eri tavoin vammaiset henkilöt täysin eriarvoiseen asemaan suhteessa henkilökohtaisen avun saamiseen. Koko julkilausuman löydät mm. Lue lisää…


Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE tiedottaa 1/2019 Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen (vammaissopimus) kansallinen koordinaatiomekanismi. Sen tehtävänä on edistää sopimuksen toimeenpanoa. Vammaissopimus on Suomessa ollut voimassa vuodesta 2016. Vammaissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille Lue lisää…


Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on toteuttanut uuden nykyaikaisen retkeilyportaalin, joka löytyy osoitteesta www.ekarjala-retkeily.fi. Sivustolta löydät runsaasti reittejä ja retkikohteita sekä tietoa retkeilijän etiketistä.


Heinäkuussa kylät näkyvät mm. Näkyvä Koria -projektin myötä ja elokuussa Kouvolan kävelykatu Manskin Kyläjuhlaviikolla 5.-11.8.2019. Jo Asuntomessujen ensimmäisellä viikolla Manskille ilmestyy KSAO:n ja XAMK:n oppilaiden myyntikojuja, saattaa sieltä löytyä vielä myyntikoju sinullekin jos haluat tuotteistasi tarjolle ja tuottamaan. Näkyvät Kylät Lue lisää…


Tervetuloa Vapaaehtoistreffeille 17.9.2019 Porukkataloon tapaamaan vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita kuntalaisia ja kertomaan tehtävistä joita yhdistyksenne tarjoaa! Näillä treffeillä ei etsitä uutta sihteeriä eikä jäseniä yhdistykseen, vaan tarjotaan toisen-laista mahdollisuutta osallistua ja tutustua toimintaan. Haastamme yhdistykset miettimään kertaluonteisia eli POP UP -tyyppisiä tehtäviä, Lue lisää…


Yhteensä: 127