Aluepalvelu


Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA kartoitti vuonna 2020 sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimivien henkilöiden näkemyksiä siitä, miten toimintaympäristön muutokset vaikuttavat sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan nyt ja tulevaisuudessa. Vastaajia oli lähes 500. Tässä muutamia nostoja STEAn koostamista havainnoista: Muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset Muuttuva Lue lisää…


Tarvitseeko järjestösi tilaa tapahtumalle, kokoontumiselle, tempaukselle tai muulle toiminnalle? Kauppakeskus Forum tarjoaa jopa 500 m2 tilan (2. kerros) voittoa tavoittelemattomien toimijoiden käyttöön. Tilan voi vuokrata pariksi viikoksi kerrallaan, täysin veloituksetta. Tilaa voivat vuokrata esimerkiksi erilaiset järjestöt, yhdistykset ja seurat sekä Lue lisää…


Jyväskylän kaupunki on avannut avustushaun 7.1.-29.1.21 väliselle ajalle. Haussa ovat mm. Kansalaistoiminnan avustukset Avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas- ja kylätoimintaan, muuhun kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan. Lue lisää…


Toista kertaa kootun Keski-Suomen järjestöpositiivisuuden kuntatutkan 2020 tulokset on julkaistu. Niiden mukaan Keski-Suomen kunnissa turvataan hyvin järjestöjen toimintaedellytyksiä. Vuonna 2020 Järjestöjen kanssa yhteistyötä tekeviä viranhaltijoita löytyi 22 kunnasta. Kaikki kunnat (23) myönsivät järjestöille yleis- ja/tai kohdeavustuksia ja melkein kaikki (22) Lue lisää…


Koronavuosi vauhditti järjestöjen digikehitystä Järjestödigi-kartoitus 2020 selvitti neljättä kertaa suomalaisten järjestöjen digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja sosiaalisen median tilaa. Vuosi 2020 ei jättänyt kenellekään epäselväksi digitalisaation merkitystä. Yksi suurista muutoksista tänä vuonna on ollut tapahtumien järjestäminen, kun toimintaa on viety verkkoon. Lue lisää…


Maaseuturahaston ohjelmakausi 2014-2020 on päättymässä ja uutta rahoituskautta 2021-2027 valmistellaan parhaillaan. Maaseudun kehittämisyhdistys JyväsRiihi valmistelee paikallista Leader-strategiaa uudelle rahoituskaudelle vuosille 2021-2027. Kehittämisstrategia laaditaan yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhdistysten, kuntien ja muiden paikallisesta kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen kanssa. JyväsRiihessä kannustamme sinua vaikuttamaan Lue lisää…


JyväsRiihen Virike-teemahankkeen avulla voidaan parantaa lähiliikunta-, luontomatkailu- tai virkistyspaikkoja, rakentaa pienimuotoisia uusia liikunta- ja virkistyspaikkoja tai hankkia yhteistä harrastuskäyttöä edistäviä välineitä, kalustoa tai laitteita, joilla viritellään uutta toimintaa alueen toimijoiden laajempaan yhteiseen käyttöön. Tukea voivat hakea Jyväskylän maaseutualueella, Laukaassa, Muuramessa Lue lisää…


Moni yhdistys on joutunut laajamittaisten taloudellisten haasteiden eteen koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Mistä yhdistys voisi saada rahoitusta toimintaansa korona-aikana? KYT-järjestöpalveluiden asiantuntijat kokosivat tähän juttuun rahoitus- ja varainhankintavinkkejä yhdistyksille. Juttua päivitetään sitä mukaa, kun uutta tietoa on saatavilla. Vinkkaa hyvistä Lue lisää…


Tiedote 17.12.2020 Keskisuomalaisten järjestöjen ja Keski-Suomen liiton yhteistyöelin, Keski-Suomen Järjestöareena, on kokouksessaan 16.12.2020 valinnut kaudelle 2021–2022 puheenjohtajakseen Katariina Luodon Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä. Kokous päätti myös Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän kokoonpanon, ja seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin kaikkiaan 14 toimialaedustajaa. Kumppanuuspöytään Lue lisää…


Valtiovarainministeriö selvittää, miten rahapelituotoista valtionavustuksia myöntävien ministeriöiden avustuskäytäntöjä voitaisiin yhdenmukaistaa. Tavoitteena on, että yhdistykset voivat hakea valtionavustuksia entistä sujuvammin. Valtiovarainministeriön Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankkeessa toimiva jaosto on selvittänyt ministeriöiden erilaisia valtionavustuskäytäntöjä ja tehnyt alustavat ehdotukset niiden yhdenmukaistamiseksi. Jaosto on Lue lisää…


Yhteensä: 381