Uutinen


Koronaepidemista johtuva sosiaalinen eristäytyminen on lisännyt yksinäisyyttä, joka korostuu jouluna. Tarjoatteko yhdistyksenä tai järjestönä kenties joulun ja vuodenvaihteen aikaan kaikille avointa toimintaa, aineellista apua, kriisitukea tai muita palveluja, jotka piristäisivät yksinäisiä, erityisryhmiä tai niitä, joille joulu on erityisen vaikea? Kerro Lue lisää…


Oikeusministeriö jakaa Demokratiapalkinnon uudenlaisen vuorovaikutuksen edistämisestä. Palkinto on 10 000 euron arvoinen, ja se voidaan myöntää yhdelle kansalaisyhteiskuntaa edustavalle toimijalle tai jakaa useamman toimijan kesken. Palkinnon saajaksi ehdotettu toiminta voi olla esimerkiksi sellaista uudenlaista vuorovaikutusta, viestintää tai käytäntöjä, joilla pyritään Lue lisää…


Jyväskylän kaupunki hakee toimijoita mukaan lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämiseen. Tule mukaan vastaamalla 25.11. auki olevaan kyselyyn. Osana kehitystyötä kaupunki valmistelee parhaillaan pilottihanketta Opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimaan toimenpidekokonaisuuteen, harrastamisen Suomen malliin. Pilottivaihe toteutetaan keväällä 2021. Harrastamisen Suomen mallin tavoite on Lue lisää…


Hyvä kyläyhdistyksen edustaja Suuren kyläkyselyn tavoitteena on saada kyläläisen ääni kuulumaan paremmin maakunnallisen toiminnan kehittämisessä. Kyselyn tulosten avulla pystymme arvioimaan jo olemassa olevia Keski-Suomen Kylät ryn toimia sekä suuntaamaan tulevaisuuden toimintaa. Pyydämme vastauksia 16.1.2021 mennessä. Kyselyyn vastataan kyläkohtaisesti joko niin, että puheenjohtaja, tai sitten Lue lisää…


Jyväskylän kaupunki on laatimassa laajaa hyvinvointikertomusta vuosilta 2017-2020. Laaja hyvinvointikertomus tehdään kerran valtuustokaudessa. Se on lakisääteinen asiakirja, joka toimii  johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun ja sen toimeenpanon perustana. Tilasto- ja tutkimustiedon lisäksi hyvinvointikertomusta varten kootaan kokemustietoa. Lue lisää…


Ulkoministeriö on avannut valtionavustusten haun Eurooppa-tiedottamiseen liittyen suomalaisille, voittoa tavoittelemattomille kansalaisjärjestöille. Tarkoituksena on avustuksen avulla lisätä EU-tietoutta ja edistää ajankohtaista EU-keskustelua. Avustusten painopisteet ovat: nuorten EU, ihmisoikeudet ja oikeusvaltiokehitys, EU:n elpyminen ja kestävä kasvu – haasteet ja mahdollisuudet koronapandemian jälkeen Lue lisää…


Marraskuun vapaaehtoisten illassa puhuttiin mielenterveydestä erityisesti maahan muuttaneiden ja erityisesti pakolaisen näkövinkkelistä. Pelkkä maasta toiseen muutto on iso psyykkisiä voimavaroja rasittava muutos. Pakolaisen tilanteessa mielessä saattaa vaikuttaa samanaikaisesti sekä menneisyyden turvattomuus että uuteen ympäristöön kotoutumisen paineet.   Mielen kipu voi Lue lisää…


Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö muuttuu tällä hetkellä nopeasti. Jotta muutoksia voidaan ennakoida, täytyy kaikkien tarkkailla toimintaympäristöä yhä aktiivisemmin. Koronaviruspandemia on vaikuttanut yhteiskuntaamme. Kysymys kuuluukin mitä tapahtuu pandemian jälkeen ja miltä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tulevaisuus näyttää? Kerro näkemyksestäsi STEAn kyselyssä Lue lisää…


Oletko ideoinut tai toteuttanut uuden käytännön sosiaalialan järjestössäsi tai työyhteisössäsi? Kerro siitä Talentialle 30.11.2020 mennessä ja osallistu Hyvä käytäntö -kilpailuun! Voit voittaa 1000 euroa ja matkan kahdelle sosiaalialan konferenssiin Euroopassa! Ensiksi sinun täytyy kuvata oma toimintamallisi Innokylän nettisivuilla, jonka jälkeen Lue lisää…


Keski-Suomen Järjestöareenan toimijoiden perustama Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on toiminut ensimmäisen kaksivuotiskautensa. Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on vaikuttamisen ja kehittämisen kanava, joka tekee näkyväksi järjestöjen merkityksen, toiminnan ja asiantuntijuuden sekä vaikuttaa järjestöjen asemaan maakunnassa. Kumppanuuspöydän tehtäviin, toimintaan ja tuloksiin voit Lue lisää…


Yhteensä: 320