Ajankohtaista


Monessa maakunnassa on ollut järjestöyhteistyön rakenteita jo pitkään. Vanhimmat on perustettu yli 10 vuotta sitten. Osassa maakuntia rakentaita on luotu tai uudistettu muutaman viime vuoden aikana. Oleellisen resurssin tähän ovat tuoneet Järjestö 2.0 -hankkeet. Jokaisen maakunnan järjestöyhteistyön rakenteen syntyhistoria ja organisoituminen Lue lisää…


Uusi, väliaikainen laki, joka mahdollistaa yhdistyslaista poikkeamisen koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi on astunut voimaan 1.5.2020. Laki helpottaa yhdistysten kokousten järjestämistä ja siirtämistä poikkeustilanteen aikana.  Väliaikainen laki mahdollistaa mm. kokousten siirron aina syyskuuhun 2020 saakka sekä etäosallistumisen sallimisen vaikka tästä ei olisi Lue lisää…


Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma toteuttaa kansallisen verkkotyöpajan 4.5.–20.5.2020. Mukaan kehittämistyöhön ovat tervetulleita kaikki sidosryhmät kuten järjestöt, yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot, valtion viranomaiset sekä kokemusasiantuntijat ja kansalaiset. Verkkotyöpajan tavoitteena on innovoida uusia toimintatapoja ja tarjota eri Lue lisää…


”Suuren suuri kiitos kaikista näistä ihanista ja monipuolisista tapahtumista mitä järjestitte. Nämä ovat korvaamattomia tapahtumia, joissa voi solmia uusia suhteita, verkostoitua, oppia uutta ja tuoda pienenkin yhdistyksen ääni kuuluville.”, kuvailee eräs osallistuja tunnelmiaan Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n ja Keski-Suomen Lue lisää…


Koronakriisi iski myös kuntien ja järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Järjestöjen vahvuudet ketterinä kehittäjinä sekä kansalaisyhteiskunnan äänen ja hiljaisten signaalien kokoajina ovat tulleet tarpeeseen viime viikkoina. Yhdessä kuntien kanssa järjestöt ovat reagoineet poikkeusolojen tuomiin haasteisiin. Tehokkaimmin yhteiset voimavarat on Lue lisää…


Tiedote 22.4.2020 KYTin toiminnanjohtajana vuodesta 2017 alkaen toiminut Raili Haaki suuntaa huhtikuun 2020 aikana kohti uusia haasteita. Haakin siirtyminen toisaalle tuo mukanaan muutoksia KYTin henkilöstöön ja toimintoihin. KYTin hallitus on kutsunut toiminnanjohtajan tehtävään ajalle 25.4.-31.12.2020 KYTin pitkäaikaisen kehittämispäällikön Tiina Sivosen. Sivonen siirtyy toiminnanjohtajaksi KYT-järjestöpalveluiden kehittämispäällikön Lue lisää…


Koronavirustilanne vaikuttaa vuoden 2021 uusien STEA-avustusten hakuun Julkaistu STEAn sivuilla 20.4.2020 – uusia avustuksia vuodelle 2021 voi hakea STEAn verkkoasioinnissa 27.4.–1.6.2020 välisenä aikana vain Paikka auki -avustusohjelmaan Uusia yleisavustuksia, kohdennettuja toiminta-avustuksia, investointiavustuksia tai hankeavustuksia (pois lukien Paikka auki –avustukset) ei Lue lisää…


Tiedoksenne Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelmaan liittyviä asioita valtakunnan ja maakunnan tasolta. Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelmaan liittyvät sidosryhmätyöpajat toteutetaan loppukevään 2020 aikana yhdellä kertaa kaikkien alun perin suunnitellun viiden työpajan osalta. Lisätietoa on tulossa huhtikuun aikana soteuudistus.fi -sivuille. Keski-Suomessa järjestöjen ja yhdistysten roolia Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelmassa Lue lisää…


Green Care -keskus Könkkölä ry tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan etäpajaohjelmaa 20.4. alkaen.

Tule mukaan edistämään omaa hyvinvointiasi ja kehittämään digitaalista osaamistasi! Toiminta tapahtuu Teams-ympäristössä, jonka käyttöä myös harjoitellaan. Jos etätyöpaja kiinnostaa ja haluat lisätietoja, ota yhteyttä:
katri.moisala@konkkolantila.fi, 044 716 8330 tai
anna.rimppi@konkkolantila.fi, 044 799 5010


Meijän perhe liikkeellä -hankkeessa vahvistetaan keskisuomalaisten perhekeskus-, liikunta- ja järjestötoimijoiden yhteisiä käytäntöjä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteena on, että työn, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan kautta lapsiperheitä kohtaavilla toimijoilla on aiempaa enemmän työkaluja perheiden hyvinvointiin liittyvien asioiden, kuten liikunnan ja liikkumisen, puheeksi ottamiseen Lue lisää…


Yhteensä: 295