Ilmoitus


Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuminen vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen monella tavoin myönteisesti. Päihde- ja mielenterveysjärjestöistä etsitään ja saadaan kohtaamisia, jotka kaupungistumisen myötä ovat luonnollisina vähentyneet. Yksin asuvat ja erilaisia ongelmia kohtaavat ihmiset löytävät yhdessä tekemistä, jakamista sekä toistensa tukea. Lue lisää…


Nuorten Ystävien lastensuojelun palvelut tukevat lasten kasvatusta ja hoitoa sekä perheiden kuntoutusta. Kuntouttavassa työotteessa ja työskentelymenetelmissä korostuu lasten ja perheiden osallisuus sekä aktiivinen yhteistyö lasten perheiden, läheisverkostojen ja kuntien viranomaisten kanssa. Käytettäviä ja sisäisesti koulutettavia menetelmiä ovat ART, Family TIES Lue lisää…


Savonkatu 23:ssa lokakuun alussa toimintansa aloittava yhdistysten talo täyttyy hyvää vauhtia. Ensimmäisen ja toisen kerroksen tilat ovat varattuja, kolmannesta kerroksesta löytyy vielä muutama vapaa huone, esimerkiksi huone hintaan 66 euroa/kk. Tai olisiko yhdistyksenne kiinnostunut kimppakämpästä? Ottakaa yhteyttä ja tulkaa tutustumaan. Lue lisää…


Me-talo on eri ikäisten ihmisten avoin kohtaamispaikka Lappeenrannan keskustassa. Me-talossa voi osallistua maksuttomiin harrastuksiin ja tavata toisia erilaisen tekemisen merkeissä. Eri alojen järjestöt, viranomaiset ja vapaaehtoiset voivat järjestää me-talossa kaupunkilaisten hyvinvointia edistävää ja syrjäytymistä ehkäisevä toimintaa Eri alojen yhteistyökumppanit ja Lue lisää…


Perustuslakivaliokunnan muutosehdotukset edistävät sote-toteutusta Perustuslakivaliokunnan lausunto julkistettiin 29.6.2017. Etelä-Karjalan maakuntavalmistelun näkökulmasta lausunto oli positiviinen. Suurelta osin maakunta- ja sote- esitykseen sisältyvät lakiehdotukset olivat perustuslain kannalta ongelmattomia. Valinnanmahdollisuuksien laajentaminen on merkityksellinen ihmisten itsemääräämisoikeuden kannalta. Järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtäminen yksittäisiä kuntia suuremmille toimijoille on perusteltavissa. Uudistuksen lähtökohdat ovat siis ennallaan. Asiakasosallisuusraadin toivotaan antavan kansalaisten ja järjestöjen näkökulmaa Etelä-Karjalassa maakuntauudistusta valmistelevalle toimielimelle.


Yhdistyksille ja muille käyttäjille maksuton Yhdistysinfo –järjestöverkkopalvelu on uudistunut toukokuussa 2017.  Yhdistysinfo kokoaa tietoa Kaakkois-Suomessa ja Loviisassa toimivista yhdistyksistä ja yhdistysten toiminnasta. Sivustolta asukkaat, yhdistykset ja viranomaiset löytävät helposti oman kotikunnan ja maakunnan alueella toimivat yhdistykset. Rekisteröidy Yhdistysinfoon ja voita Lue lisää…


OPn lahja satavuotiaalle Suomelle on 100 vuotta vapaaehtoistyötä. Mistä OPlaiset löytävät kiinnostavia vapaaehtoistehtäviä? Vuolteen vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES suunnittelee OPlaisille sopivia puolen tai kokopäivän mittaisia tehtäviä. Tehtäviin voi osallistua ryhmänä tai yksin. Ne voivat olla talkoita, tapahtumissa avustajina toimimista, vierailuja ikäihmisten Lue lisää…


Yhteensä: 381