Ajankohtaista


Moni yhdistys on joutunut laajamittaisten taloudellisten haasteiden eteen koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Mistä yhdistys voisi saada rahoitusta toimintaansa korona-aikana? KYT-järjestöpalveluiden asiantuntijat kokosivat tähän juttuun rahoitus- ja varainhankintavinkkejä yhdistyksille. Juttua päivitetään sitä mukaa, kun uutta tietoa on saatavilla. Vinkkaa hyvistä Lue lisää…


Yhdistystorin rekisteröityneille käyttäjille suunnattu sisällöntuottajan opas on julkaistu 23.2.2021. Oppaan ohjeiden ja vinkkien avulla luot innostavaa ja selkeää sisältöä, joka myös löydetään hyvin. Oppaan ohjeita voi hyödyntää soveltaen kaikessa verkkojulkaisutoiminnassa. Oppaan on tuottanut Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen KYT-järjestöpalvelut, sen on kirjoittanut Lue lisää…


Kevätkokous tulossa etänä? Yhdistyksen etäkokousten järjestämisessä huolellinen, ajoissa aloitettu suunnittelu ja etukäteisvalmistelu takaavat onnistuneen lopputuloksen. Kesäkuulle 2021 saakka voimassa oleva poikkeuslainsäädäntö (* mahdollistaa etäkokoukset, vaikka yhdistyksen omissa säännöissä niistä ei olisikaan mainintaa. Kokosimme KYT-järjestöpalveluissa keskeiset huomiot yhdistyksen etäkokouksen hyvään valmisteluun Lue lisää…


Keski-Suomen digitukihanke kokoaa yhteiseen verkostoon kaikki maakunnan digituen parissa toimivat tahot! Verkostosta saat mm. Ajankohtaista tietoa digituesta Työpajoja digituen käytännön työn kehittämiseen Tietoa digituen aiheista, kuten laitteet ja palvelut, tietoturva, yksityisyydensuoja, yms. Materiaaleja hyödynnettäväksi digituessa ja sen markkinoinnissa Vertaistukea ja Lue lisää…


Hankeideoita ja kehittämistarpeita kartoitetaan parhaillaan seuraavalle ohjelmakaudelle. Hankasalmen, Joutsan, Konneveden, Luhangan ja Toivakan alueiden eri toimijoilta toivotaan näkemyksiä rahoitus- ja kehittämistarpeista seuraavalle 5 vuodelle kohdennetulle ohjelmakaudelle. Tule mukaan osallistumaan omalta osaltasi ja käy jättämässä omat ajatuksesi helposti sähköiselle padlet-pohjalle osoitteessa: Lue lisää…


Joutsan Kotiseutuyhdistyksen historiapiirin useamman vuoden talkoilla tehdyn tutkimus- ja kirjoitustyön hedelmä on vihdoin valmis. Kirjassa kerrotaan Joutsan kunnan Jousan kylän vaiheista: ensimmäisten talojen synnystä, yhteiskunnallisesta kehityksestä ja kylän asukkaiden elämästä. Kylän kehitystä seuraillaan ensimmäisestä tunnetusta asukkaasta Vilppu Jaakonpojasta alkaen noin Lue lisää…


Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry’n InPromptu-hanke järjestää maksuttomia webinaareja ja valmennuksia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita digitaitojensa kohentamisesta sekä digituen järjestämisestä. Lisäksi hankkeen tuottamat materiaalit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Tässä alla tärpit tulevista tilaisuuksista ja julkaistuista materiaaleista: Digiohjauksen polulle -webinaarisarja Digiohjauksen polulle on Lue lisää…


Korona tuli ja kaikki loppui.. No, onhan meille jotain jäänyt.. ainoat toiminnot (millä yritetään pitää talo pystyssä ja juoksevat kulut korvattua) PIZZALAUANTAI sekä RUOKAPÄIVÄ . Pizzalauantai on huikea koko päivän mittainen pizzapäivä joka pistää pizzan tekijän koville mutta antaa hyvän Lue lisää…


Kipinää Kehity järjestöammattilaisena -koulutuksesta!

Ha­luatko ke­hit­tyä jär­jes­töam­mat­ti­lai­se­na, löy­tää uu­sia nä­kö­kul­mia jär­jes­tö­työ­hön ja ver­kos­toi­tua? Toivotko, että voit nivoa opintosi nykyiseen tai tulevaan työhösi?

Kehity järjestöammattilaisena 13 op -osaamiskokonaisuus (avoin amk) on juuri sinulle! Se sisältää kolme osaa, jotka on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille sekä järjestötyöhön ja/tai yhteisöpedagogikoulutukseen hakeutuville osallistujille. Opinnoissa vahvistetaan järjestötyön tietoperustaa ja ymmärrystä osallisuuden, toimijuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Vertaistyöskentelynä opitaan hankesuunnittelusta, erilaisista rahoituslähteistä ja -mahdollisuuksista. Osallistujat saavat kokemusta ketterästä, luovasta ja dialogisesta yhteiskehittelystä ja tutustuvat uusiin järjestöihin.


Yhteensä: 401