Ajankohtaista


Syyskuussa järjestimme monikulttuuriseen vapaaehtoistyöhön valmentavan Yhteiskuntavalmentajakoulutuksen. Teemoja olivat maahantuloprosessi, kotoutuminen, monikulttuurisuuden kohtaaminen sekä maahan muuttaneen tukeminen ja ohjaaminen. Sosionomi-opiskelija Maria Muhosen (kuvassa oikealla) mielestä koulutukseen loi syvyyttä puhujat, joilla oli omakohtaisia kokemuksia koulutuksen aiheista. Paremmin Yhdessä ry:n perustajan Emmanuel Sibomanan pakolaisuustarina sai Lue lisää…


Jyväskylän kaupunki päivittää osallisuusohjelmaansa ja järjestää siihen liittyen mm. asukaskyselyn ja työpajoja. Yhdistyksille ja asukkaille suunnattu työpaja on 7.10. klo 18-20. Työpajassa kartoitetaan kokemuksia siitä, miten vuoropuhelu ja yhteistyö toimii yhdistysten ja kaupungin välillä, ovatko yhdistykset ja asukkaat päässeet vaikuttamaan Lue lisää…


Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki KYT ry:llä alkoi vuoden 2020 syyskuun alussa ESR-rahoitteinen Osaamisella järjestöihin -hanke. Vuoden 2023 alkuun ulottuva hanke toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Kuka on osatyökykyinen Hankkeeseen rekrytoidaan osallistujiksi itsensä osatyökykyisiksi kokevia jyväskyläläisiä, iältään 18-65 -vuotiaita. Osatyökykyinen on henkilö, Lue lisää…


Arvioinnin toteuttaa OECD (Observatory of Civic Space) ja Suomi on ensimmäinen maa maailmassa, jolle vastaavanlainen arviointi toteutetaan. Arvioinnin tarkoituksena on tarjota suosituksia, jotka auttavat suojelemaan ja edistämään kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia Suomessa. Arvioinnissa ”kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksilla tarkoitetaan poliittisia, institutionaalisia ja oikeudellisia edellytyksiä, joiden Lue lisää…


Hallitus esittää jatkoa väliaikaiselle laille, jolla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää turvallisesti etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä koronaepidemian takia. Poikkeusten voimassaoloa jatketaan ensi vuoden kesäkuun loppuun. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan lokakuun alussa.  Lisää aiheesta Oikeusministeriön sivuilta.  


Valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon hanke järjestää yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja oikeusministeriön kanssa Kansalaisjärjestöakatemian Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä, torstaina 1.10.2020 klo 9.30–15.00. Tilaisuus järjestetään verkossa. Tapahtuman tavoitteena on vahvistaa virkamiesten kansalaisjärjestötoiminnan tuntemusta sekä lisätä yhteistä ymmärrystä, vuoropuhelua ja verkostoitumista hallinnon ja järjestötoimijoiden Lue lisää…


Järjestöjen tulevaisuus vaakalaudalla Keskisuomalaiset sosiaali-, terveys- ja eläkeläisjärjestöt sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuurijärjestöt ovat huolissaan Valtiovarainministeriön budjettiesityksen mittavista leikkauksista Veikkauksen avustusmäärärahaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksia on esitetty vähennettävän 127 miljoonaa euroa, nuorisoalaan kohdistuu 14,5 miljoonan euron leikkaus ja liikunnan määrärahojen Lue lisää…


Partioaitan ensi vuoden Ympäristöbonuskohteiden haku on nyt käynnissä. Partioaitta lahjoittaa kaikkien 365-klubilaisten ostosten kokonaissummasta 1 % ympäristönsuojeluun ja hankkeisiin, joilla tuetaan luonnossa liikkumista. Ympäristöbonuskohteeksi voivat hakea voittoa tavoittelemattomat, poliittisesti sitoutumattomat säätiöt, yhdistykset ja järjestöt, jotka toiminnallaan edistävät luonnon suojelua ja Lue lisää…


Oletko sinä etsimämme henkilö toiminnanjohtajaksi KYT ry:lle ja toimitusjohtajaksi KYT osuuskunnalle? Etsimme toiminnanjohtajaa/toimitusjohtajaa KYT-yhteisöllemme, jonka ainutlaatuisen sekä tavoitteiltaan ja arvoiltaan yhtenäisen kokonaisuuden muodostavat KYT ry ja KYT osuuskunta. KYT ry on keskisuomalainen kansalaistoiminnan mahdollistaja ja kehittäjä, jolla on 81 jäsenjärjestöä. Lue lisää…


Yhteensä: 333