Takaisin edelliselle sivulle

u


UNICEF on YK:n lastenjärjestö. Toimimme kaikkialla maailmassa heikoimmassa asemassa olevien lasten puolesta. Huolehdimme, että lapsen oikeudet terveyteen, koulutukseen ja suojeluun toteutuvat. Vapaaehtoisryhmä toimii paikallisella tasolla UNICEFin kampanjoiden ja muun paikallistoiminnan toteuttajana. Jokavuotisia tapahtumia ovat mm. Jano- ja Nenä-päivien keräykset sekä Lue lisää…


4H-järjestössä toteutetaan ”Kolme askelta työelämään”-toimintamallia. Ensimmäisellä askeleella 4H-kerhotoiminnassa lapset oppivat monipuolisesti elämänhallintaa tukevia käytännön ja käden taitoja 4H:n järjestämissä kerhoissa. Samalla he oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Toisella askeleella yli 13-vuotiaat nuoret osallistuvat 4H-yhdistyksen järjestämiin valmennuksiin, koulutuksiin ja kursseille. Kolmantena Lue lisää…


Uuraisten Eläkkeensaajat ry:n päämääränä on toimia jäsentensä edunvalvojana sekä sosiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn edistäjänä ja ylläpitäjänä. Toimintaan kuuluu sosiaalista kanssakäymistä, kuten kerhoja, harrastuksia, liikuntaa, retkiä sekä matkoja. Yhdistys välittää jäsenilleen tietoa terveyteen, palveluihin ja asumiseen liittyvistä asioista sekä pyrkii vaikuttamaan Lue lisää…