Takaisin edelliselle sivulle

l


Olemme Laukaalla toimiva ikäihmisten ja eläkeelläolevien etujärjestö. Kuulumme valtakunnalliseen Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry n. Laukaan Eläkkeensaajat ry ä on hieman yli 200 jäsentä, ja toimintamme on vapaaehtoista. Järjestämme säännönmukaista kerhotoimintaa 1.9. – 31.5. välisenä aikana Laukaan nuorisotalolla keskiviikkoisin klo 9.00 Lue lisää…


Yhdistyksemme uusi nimi on Lapaset – Lasten parhaaksi aikuiset. Virallisissa papereissa olemme edelleen Kirkonkylän vanhempainyhdistys ry.  Laukaan kirkonkylän koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys. Yhdistys järjestää monenlaista toimintaa yhteistyössä koulun kanssa. Tapahtumien tarkoituksena on tukea koulun toimintaa, järjestää yhteistä ajanvietettä perheille sekä Lue lisää…


Sydänyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on sydänterveyden ja terveiden elintapojen edistäminen sekä sydänsairastuneiden ja heidän läheistensä tukeminen. Sydänyhdistysten toimintamuotoja ovat esimerkiksi sydänterveyttä ja toipumista tukevat tapahtumat, vertaistuki, vertaistukiryhmät, sydänkuntoutus, yhdessäolo ja virkistystoiminta sekä retket ja matkat.


Olemme Lievestuoreella toimiva eläkkeensaajien yhdistys. Jäseniä meillä on noin 180. Kokoonnumme talvikaudella tiistaisin klo 12.30 Työväentalo Toivolassa, Puutarhakatu 1. Kuulumme Eläkkeensaajien Keskusliittoon ja EKL:n Keski-Suomen piiriin. Tarjoamme sosiaalista kanssakäymistä, kulttuuri-, matka-, harraste- ja muuta virkistystoimintaa.


Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys ry:n toiminta-ajatuksena on tuottaa vuokra-asuntopalveluja ja tehostettua asumispalvelua ikäihmisillä sekä tuottaa ateria ja virkistyspalveluja tukipalveluna. Toimintaa kehitetään yhdessä Laukaan kunnan kanssa pyrkien kohtuullisilla kustannuksilla tuottamaan laadukkaita palveluja ikääntyvälle väestölle.   Eloisaa! on järjestänyt osallistavaa ja vapaamuotoista ryhmätoimintaa ja Lue lisää…


Peltolan Mäkitupalaismuseo on Luhangan tärkein nähtävyys ja kansallinen kulttuuriaarre. (Vihreistä linkeistä lisää tietoa ko. asiasta) Peltolan Mäkitupalaismuseo on Luhangan Tammijärvellä sijaitseva valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen perinnekohde. Rakennukset, interiöörit sekä esineistö kertovat elämästä, jota mäkitupalaiset viettivät 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka. Tammijärven lounaisrannan ja Luhanka-Joutsa-maantien välissä sijaitseva alue on osa Lue lisää…


Matalan kynnyksen kohtauspaikka…tapahtuma järjestäjä.