Takaisin edelliselle sivulle

j


Joutsan Kotiseutuyhdistys ry:n tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen, elinympäristön laadun parantaminen, ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen, omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille. Yhdistys ylläpitää kotiseutumuseota Joutsan kirkonkylän taajaman laitamilla. Joutsan talomuseo Lue lisää…


Sydänyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on sydänterveyden ja terveiden elintapojen edistäminen sekä sydänsairastuneiden ja heidän läheistensä tukeminen. Sydänyhdistysten toimintamuotoja ovat esimerkiksi sydänterveyttä ja toipumista tukevat tapahtumat, vertaistuki, vertaistukiryhmät, sydänkuntoutus, yhdessäolo ja virkistystoiminta sekä retket ja matkat


Jyvälän Setlementti ry toimii sitoutumattomana setlementtiperustansa tunnustavana kansalaisjärjestönä, joka tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista, sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa sekä edistää vuorovaikutusta ja keskinäistä avunantoa. Yhdistys korostaa ihmisyyttä ja yhteisöllisyyttä tarkoituksenaan edistää kansalaisten henkistä kasvua, elämän hallintaa ja eettisyyttä. Jyvälä toimii Lue lisää…


Tanssisali Lutakon keikat järjestää Jyväskylän Elävän Musiikin Yhdistys ry eli Jelmu, joka perustettiin 1989 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 1990.Jelmu on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Vuosittain Jelmu ry:n jäsenmaksun maksaa noin tuhat henkilöä. TOIMINTA Keikkoja Lutakossa järjestetään vuosittain Lue lisää…


Jyväskylän Katulähetys on yhteiskunnallinen yritys, joka työllistää ja auttaa paikallisesti. Toimintakenttämme on laaja ja se sisältää asumispalvelut, kierrätyksen, työvalmennuksen, ruoka-avun ja kansalaistoiminnan.


Olemme jyväskyläläinen asukasyhdistysten perustama kestävää kehitystä edistävä yhdistys. Tavoitteenamme on saada kestävä elämäntapa osaksi asukkaiden arkipäivää. Toimintaamme kuuluu muun muassa erilaisten asukaslähtöisten kestävään kehitykseen liittyvien projektien ja tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä muun muassa alueen asukasyhdistysten, Mustankorkea Oy:n Lue lisää…


Yhdistys toimii viittomakielisten ja viittomakieltä käyttävien kotipaikkana erilaisille verkostoitumisille ja sosiaalisille tapahtumille. Yhdistyksen toiminta suuntautuu pääosin Jyväskylän ja lähialueen viittomakielisille sekä viittomakieltä käyttäville henkilöille. Viittomakielestä kiinnostuneet ja muualta asuinpaikalta tulevat ovat myös lämpimästi tervetulleita käymään yhdistyksellä. Pidämme satunnaisesti teemailtoja, joissa Lue lisää…


Mieli Maasta ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea masennukseen sairastuneita ja heidän läheisiään, auttaa toipumisessa ja vaikuttaa masennusta ehkäisevästi.  Jyväskylässä toimii kolme vertaisryhmää: Kansalaistoiminnankeskus Matarassa, Tikkakosken pappilassa ja Säynätsalon seurakuntakodilla. Avoimiin ryhmiin voi tulla kuka tahansa, joka on Lue lisää…


NNKY  on ekumeeninen, monikulttuurinen ja kansainvälinen liike, jossa eri-ikäisiä naisia ja tyttöjä rohkaistaan kohtaamaan erilaisuutta ja osallistumaan oman yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. NNKY-yhdistyksissä voit harrastaa, vaikuttaa, opiskella, ohjata kerhoja, järjestää tapahtumia, tehdä vapaaehtoistyötä, kantaa vastuuta tai tuoda toimintaan oman osaamisesi. Lue lisää…


Jyväskylän Reumayhdistyksen tarkoituksena on tehdä työtä Suomen Reumaliiton kanssa tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoidon ja kuntoutuksen sekä muiden palvelujen ja elinolojen parantamiseksi ja kehittämiseksi. Haluamme tarjota jäsentemme arkeen tietoa terveydestä ja voimaa sekä virkistystä. Tarjoamalla päivätapahtumia pyrimme lisäämään sosiaalisuutta. Virkistystä tarjoamme Lue lisää…