Järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2021

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka valottaa järjestöyhteistyön(* rakenteita ja käytäntöjä Keski-Suomen kunnissa. Kuntatutka on koottu ensimmäisen kerran vuonna 2019 ja sitä päivitetään vuosittain. Vuoden 2021 aineisto on kerätty pääsääntöisesti puhelinhaastatteluin ja osin sähköpostikyselyin Keski-Suomen 22 kunnan viranhaltijoilta. Saatuja vastauksia on peilattu vuoden 2020 tietoihin. Aineistossa oli mukana teemakysymys, jolla selvitettiin sitä, millä tavoin päättäjät ovat tietoisia kunnan järjestöyhteistyöstä ja sen käytännöistä.

Kuntatutkan 2020 on koonnut Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n KYT-järjestöpalvelut.

(*Järjestöllä tarkoitetaan kuntatutkan yhteydessä kaikkia rekisteröityneitä järjestöjä, yhdistyksiä ja seuroja)

 

Järjestöpositiivisuuden kuntatutkan 2021 tulokset

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2021 diat

Keski-Suomen järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2021 infograafi

 

Karttakuvat havainnoista:

Järjestöyhdyshenkilöt Keski-Suomessa 2021

Järjestöyhteistyön rakenteet Keski-Suomessa 2021

Järjestöjen tietojen näkyvyys Keski-Suomen kuntien sivuilla 2021

Järjestöt mukana Keski-Suomen kuntien hyvinvointikertomustyössä 2021

 

Yhteistyön arvioinnissa ja kehittämisessä oivia apuvälineitä ovat Järjestöpositiivisen kunnan tarkistuslista ja kehityskeskustelutyökalu sekä maakunnallinen järjestöyhteistyön toimintamalli.

 

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2020

Vuoden 2020 aineisto on kerätty pääsääntöisesti puhelinhaastatteluin ja osin sähköpostikyselyin Keski-Suomen 23 kunnan viranhaltijoilta. Saatuja vastauksia on peilattu vuoden 2019 tietoihin. Vuonna 2020 aineistossa oli mukana teemakysymys, jolla selvitettiin korona-ajan vaikutuksia järjestöyhteistyöhön.

 

Järjestöpositiivisuuden kuntatutkan 2020 tulokset

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2020 diat

Keski-Suomen järjestöpositiivisuus 2020 infograafi

 

Karttakuvat havainnoista:

Järjestöyhdyshenkilöt Keski-Suomessa 2020

Keski-Suomen kuntien järjestöyhteistyörakenteet 2020

Järjestöjen tietojen näkyvyys Keski-Suomen kuntien nettisivuilla 2020

Järjestöt mukana Keski-Suomen kuntien hyvinvointikertomustyössä 2020

 

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2019

Vuoden 2019 aineisto on kerätty puhelinhaastatteluin kaikista Keski-Suomen 23 kunnasta. Vastauksia on peilattu vuoden 2017 tilannetta kartoittaneeseen kuntakyselyyn, jonka tulokset on esitelty Keski-Suomen järjestökartoituksessa 2018. Vuoden 2019 kuntatutkan kokosi Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke (2017-2020)

 

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2019 tulokset

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka 2019 diat

Keski-Suomen kuntien järjestöpositiivisuus 2019 -infograafi

 

Karttakuvat havainnoista:

 Järjestöyhdyshenkilöt Keski-Suomessa 2019

Keski-Suomen kuntien ja yhdistysten yhteistyörakenteet 2019

Yhdistysten tiedot Keski-Suome kuntien nettisivuilla 2019

Järjestöt hyvinvointikertomustyössä Keski-Suomen kunnissa 2019Muokattu viimeksi: 29.03.2022