Keski-Suomen Järjestökartoitus 2018

Keski-Suomen maakunnallinen järjestökartoitus on julkaistu! 

Kartoitus tuo selkeästi esille keskisuomalaisen järjestökentän moninaisuuden. Ilman järjestöjä  moni ihmisten arjen ja myönteisen kuntakuvan kannalta merkityksellinen asia jäisi tekemättä.

Keskisuomalaiset kunnat arvostavat järjestöjä ja tunnistavat niiden merkityksen asukkaiden hyvinvoinnille sekä myönteiselle kuntakuvalle. Kunnat haluavat myös kehittää järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä entistä systemaattisempaan ja pitkäjänteisempään suuntaan.

Kartoituksen pohjalta voidaan arvioida, että keskisuomalaisissa ihmisten hyvinvointia edistävissä järjestöissä on yhteensä huikeat 100 000 vapaaehtoista. Lisäksi järjestöissä on sellaista kokemustietoa, jota ei ole muilla toimijoilla. Jos järjestötoiminta onnistutaan pitämään elinvoimaisena, sillä on oleellinen rooli paikallisen hyvinvointipolitiikan rakentamisessa sekä hyvinvoinnin lisäämisessä ja sitä kautta sosiaalisen pääoman kasvattamisessa.

Toivomme, että Keski-Suomen uudessa maakunnassa ja kunnissa tunnistetaan ja tunnustetaan erilaisten ja eri kokoisten järjestöjen merkitys ihmisten hyvinvoinnille sekä varmistetaan niiden toimintaedellytykset. Suosittelemme, että maakuntaan ja kuntiin nimetään HYTE-yhdyshenkilöt sekä järjestöyhdyshenkilöt. Omalta osaltamme tarjoamme järjestöille oman toiminnan näkyväksi tekemiseen sekä toimintaympäristön muutokseen liittyvää tukea ja tietoa.

Kartoituksen toteutus: Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke. Analyysi ja raportointi: Tutkija, YTT Päivi Kivelä. Taitto: Henna Takala, Henna & Co.

KS järjestökartoitus suositukset

Kartoituksen PDF-versio

KS järjestökartoitus diat yleiseen käyttöön PDF 

Kartoituksen esittelyyn tarkoitetut diat ovat vapaasti käytettävissä; toivottavasti niistä on hyötyä!

Kiitämme kaikkia vastanneita arvokkaasta panoksestanne yhteiseen vaikuttamistyöhön! 

Lisätietoja
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Vaikuttavat järjestöt -hankkeen työntekijät
Anne Astikainen, anne.astikainen@kyt.fi; 050 344 0429
Anu Hätinen, anu.hatinen@kyt.fi; 050 599 6293 (1.5.2020 alkaen KYT-järjestöpalveluissa).

 Muokattu viimeksi: 23.04.2020