Tietoa Keski-Suomen järjestötoiminnasta

 

Kattava diasarja keskisuomalaisista järjestöistä, yhdistyksistä ja seuroista

Diasarja on tehty vuonna 2020 Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen toimesta ja se sisältää myös dioja täydentävät muistiinpanosivut. Diasarja on vapaasti hyödynnettävissä.

Diasarjan latauslinkki, tästä tiedosto latautuu koneellesi

Diasarjaa voi tarkastella myös verkossa

 

Keski-Suomessa toimivien sote-järjestöjen ja yhdistysten infograafit lisäteksteineen (koottu v. 2020)

Keski-Suomen eläkeläisjärjestöt

Keski-Suomen lapsi- ja perhejärjestöt

Keski-Suomen omaisjärjestöt

Keski-Suomen potilas- ja kansanterveysjärjestöt

Keski-Suomen vammaisjärjestöt

Keski-Suomen päihde- ja riippuvuustyön järjestöt

 

Koosteita Keski-Suomessa toimivista sosiaali- ja terveysjärjestöistä ja -yhdistyksistä

Keski-Suomessa toimivat sosiaali- ja terveysjärjestöt
Keski-Suomessa toimivat sosiaali- ja terveysjärjestöt toimialoittain sekä tietoa järjestöjen verkostoista

Keski-Suomen päihde- ja riippuvuusjärjestöjen toiminnan kartoitus
Kartoituksen laatina sosiologian opiskelija Kati Jaatinen, kesä 2020.

 

Muut aineistot

Järjestöpositiivisuuden kuntatutka
Järjestöpositiivisuuden kuntatutka valottaa järjestöyhteistyön rakenteita ja käytäntöjä Keski-Suomen kunnissa.

Keski-Suomen järjestökartoitus 2018
Toteutus: Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke. Analyysi ja raportointi: Tutkija, YTT Päivi Kivelä. Taitto: Henna Takala, Henna & Co.

Keski-Suomen kuntien järjestöyhdyhenkilöt, kuntien ilmoitukseen perustuva listaus

 Muokattu viimeksi: 07.10.2021