Hyvä Yhdistystorin uutiskirjeen tilaaja

Eilisessä uutiskirjeessä kerroimme, että toisinaan lähetämme erikoisnumeroita Uutiskirje Express -otsakkeen alla. Ensimmäinen julkaistaan ennen kuin arvasimmekaan.

Express on tällä kertaa Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt-uutiskirjeen ensimmäinen numero. Sote- ja maakuntauudistus koskettaa meitä kaikkia, Uutiskirje kertoo uudistuksesta järjestöjen näkökulmasta. 

Yhdistystorin uutiskirje Express lähetetään poikkeuksellisesti sekä Yhdistystorin että Vaikuttavat järjestöt -uutiskirjeiden tilaajille. 

Voit tilata Vaikuttavat järjestöt -uutiskirjeen Yhdistystorin uutiskirjeosiosta

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt, olkaa hyvä!

Järjestöjen uutiskirje 1/ 2017

Hyvät keskisuomalaiset järjestötoimijat,

Edessäsi on ihka ensimmäinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt-uutiskirje. Pysyvänä teemana kirjeissämme on sote- ja maakuntauudistus järjestöjen näkökulmasta.

Ensimmäiset uutiskirjeet lähetämme eri verkostoille suoraan sähköpostiin, tai osana jotain muuta uutiskirjettä. Jatkossa pysyt varmimmin asian äärellä tilaamalla Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt –uutiskirjeen, joka tulee ilmestymään 1-2 kertaa kuussa. Ajankohtaista tietoa toimitamme myös Yhdistystori.fi –sivustolle.

Mikä on Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt? 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt on hanke, jonka avulla tuetaan järjestöjä uudessa toimintaympäristössä. Päätavoitteena on järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakunnan ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. 

Vaikuttavien järjestöjen valmisteluun on osallistunut Keski-Suomen Järjestöareenan työryhmä sekä lukuisat muut järjestötoimijat.  Meidät onkin otettu erittäin hyvin vastaan sekä järjestöjen että muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset hyvinvointia edistävät järjestöt.  

Toimintamme etenemiseen ja painopisteisiin vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen. Joka tapauksessa uudistus luo tarpeen ja mahdollisuuden järjestöjen yhteiselle vaikuttamistyölle. Ollaan siis yhteydessä, vaikutetaan yhdessä ja rakennetaan tulevaisuutta! 

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen ja muutoskoordinaattori Anu Hätinen

---

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt – mitä seuraavaksi?

 

Järjestökartoitus

Keski-Suomen maakunnassa on yli 5000 järjestöä. Järjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden edistämisessä on merkittävä. Kartoituksen avulla teemme tätä arvokasta työtä näkyväksi uudessa maakunnassa ja kunnissa.  

Toivomme tässä vaiheessa apuasi kartoituksesta kertovan tiedon levittämisessä. Kerrothan siis omissa verkostoissasi, että kysely on tulossa. Kyselyn valmistuttua levitäthän kyselyä ja kannustat verkostojasi vastaamaan siihen.  Näin tavoitamme mahdollisimman suuren vastaajajoukon. 

Kartoitus teetetään ostopalveluna ja tavoitteena on saada se liikkeelle loppusyksystä. Tiedotamme viestintäkanavissamme heti, kun kysely on valmis ja siihen voi vastata. 

Järjestöjen sote- ja maakuntauudistuspäivä

maanantaina 11.12.2017 noin klo 9.00-16.00.

Päivä järjestetään yhteistyössä Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen vastuuvalmistelijoiden Pirjo Peräahon, Mikael Palolan ja Kati Kallimon kanssa. Tarkempi ohjelma ja paikka selviävät myöhemmin, mutta päivä kannattaa varata jo nyt kalenteriin. 

---

Sote- ja maakuntauudistus – perusasiaa ja järjestöjen kannalta oleellista juuri nyt

Sote- ja maakuntauudistus sisältää sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen että aluehallintouudistuksen.

Hyvä linkki järjestöjen näkökulmasta:

Järjestöjen asema sote- ja maakuntauudistuksessa 

Palveluntuottaminen uudessa maakunnassa

Sote-uudistuksen jälkeen kunnat eivät vastaa enää sosiaali- ja terveyspalveluista. Niistä vastaavat maakunnat.  Maakunta tuottaa ne palvelut, jotka eivät kuulu valinnanvapauden piiriin ja joissa tehdään viranomaispäätöksiä. 

Valinnanvapaus

Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Hallitus antoi valinnanvapauslakiesityksen 9.5.2017, mutta tämä esitys ei edennyt eduskunnassa. Virkamiesryhmä valmistelee uuden hallituksen esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan valinnanvapauslaiksi.  

Valinnanvapauskokeilu 

Jyväskylässä valinnanvapauskokeilu on käynnissä kolmen terveysaseman alueella (Huhtasuo, keskusta, Kuokkala). Asiakkaat voivat valita yksityiseltä palveluntuottajalta palvelukokonaisuuden, joka sisältää avosairaanhoidon palvelut ja sosiaaliohjauksen. 

Jyväskylässä valinnanvapauskokeilussa keskitytään erityisesti järjestö- ja yritysyhteistyöhön. Tällä haetaan kokemuksia siitä, miten ja millaisilla palveluilla järjestöt voisivat olla mukana tulevissa sote-keskuksissa. Voisiko keskuksista löytyä nykyistä paremmin vertaistukea? Voisivatko terveydenhuollon ammattilaiset tunnistaa järjestöjen toiminnat ja tuen nykyistä helpommin? Miten eritysesti järjestöt ja sote-keskukset voivat yhdessä ennaltaehkäistä sairauksia ja tukea kuntalaisten hyvinvointia? 

Käynnissä oleviin kokeiluihin voidaan hakea laajentamislupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä joulukuusta 2017 lähtien. Kokeilun laajennus voi koskea laajempaa väestöryhmää ja useampia kuntia. Myös kokeilujen sisältöä voi laajentaa. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jatkossa

Järjestöillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä uusissa maakunnissa ja kunnissa.  Jatkossa kunnat vastaavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Maakuntien tehtävänä on tukea kuntia ja tarjota niille asiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn tueksi. Maakunnat vastaavat myös siitä, että edistävät ja ehkäisevät palvelut toteutuvat. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kysymyksiä sote- ja maakuntauudistuksessa käsitellään aluekierroksella syksyn 2017 aikana.

---

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -viestintäkanavat

Facebookwww.facebook.com/vaikuttavatjarjestot

Keski-Suomi 2020www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/vaikuttavat-jarjestot/

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki: www.kyt.fi/keski-suomen-vaikuttavat-jarjestot

Yhdistystori.fi 

Uutiskirjeet:
Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -uutiskirje sekä Yhdistystorin uutiskirje, 
tilauslomakkeet www.yhdistystori.fi/uutiskirjeet/

---

Yhteystiedot

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen,
p. 050 3440 429, anne.astikainen@kyt.fi

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen,
p. 050 599 6293, anu.hatinen@kyt.fi

Kansalaistoiminnankeskus Matara. Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä (2.krs, B-käytävä)

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke

Rahoittaja: STEA, Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelma

Toimintakausi: 1.8.2017-31.12.2020

Hallinnoija: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

---