Hyvää juhannusta ja voimaannuttavaa kesää!

Yhdistystorin ylläpito lomailee heinäkuun, ja seuraava uutiskirje lähetetään elokuun puolivälin tietämillä. Tässä uutiskirjeessä on nostettu ainoastaan uutisia, tapahtumien tilanne kannattaa tarkistaa suoraan täältä.

---

Vastaa kyselyymme ja vaikuta Yhdistystorin uutiskirjeeseen! (Kyselyyn myös tästä linkistä, jos alla oleva ei toimi.) Ladataan...

Lue lisää.

---
Keski-Suomen järjestökartoitus julkaistu!

Keski-Suomen maakunnallinen järjestökartoitus on julkaistu!  Kartoitus tuo selkeästi esille keskisuomalaisen järjestökentän moninaisuuden. Ilman järjestöjä  moni ihmisten arjen ja myönteisen kuntakuvan kannalta merkityksellinen asia jäisi tekemättä. Keskisuomalaiset kunnat arvostavat järjestöjä ja tunnistavat niiden merkityksen asukkaiden hyvinvoinnille sekä myönteiselle kuntakuvalle. Kunnat haluavat myös kehittää järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä entistä systemaattisempaan ja pitkäjänteisempään suuntaan. Kartoituksen pohjalta voidaan arvioida, että keskisuomalaisissa ihmisten hyvinvointia edistävissä …

Lue lisää.

---
Suositukset maakunnalle ja kunnille sekä järjestöille KS järjestökartoituksen pohjalta

Keski-Suomen maakunnallisen järjestökartoituksen pohjalta on laadittu suosituksia maakunnalle ja kunnille sekä järjestöille. Nämä suositukset pohjautuvat mm. järjestökartoitukseen, muihin ajankohtaisiin raportteihin ja selvityksiin *) sekä Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt –hankkeen tilaisuuksissa esille nousseisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Toivomme, että Keski-Suomen uudessa maakunnassa ja kunnissa tunnistetaan ja tunnustetaan erilaisten ja eri kokoisten järjestöjen merkitys ihmisten hyvinvoinnille sekä varmistetaan niiden toimintaedellytykset. Tämä edellyttää suunnitelmallista ja …

Lue lisää.

---
Vaikuttavuuden arviointi -koulutusta järjestöille Jyväskylässä

Vaikuttavuuden arviointi mahdollistaa järjestöille oman toiminnan ja sen myötä syntyneen hyvän näkyväksi tekemisen. Se on myös mainio kehittämisen väline: vaikuttavuuden arviointi auttaa oman toiminnan laaja-alaisessa hahmottamisessa ja suunnittelussa. Vaikutusten osoittaminen voi olla myös merkityksellinen tekijä uusien rahoitusten saamisessa. Onko järjestölläsi vaikuttavuuden arviointi jo hallussa? Entä onko teillä käytössä omaan toimintaan parhaiten soveltuvat arvioinnin työkalut ja menetelmät? Lähde mukaan järjestöille tarkoitettuun Vaikuttavuuden arvioinnin koulutukseen! Koulutuksessa on kolme lähipäivää …

Lue lisää.

---