---

Ajankohtaista ennen kesää ja lomia 

Maakunta- ja sote-uudistuksen suhteen moni asia edennee kesän ja lomiemme aikana. Syksylle on kuitenkin alustavasti sovittu erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Tilanteesta johtuen teemat ratkeavat lähempänä ja muutoksetkin ovat mahdollisia. Kaikesta tiedotetaan tarkemmin kesän jälkeen 

Kiitos arvokkaasta yhteistyöstä ja mukana olostanne!  Toivotamme valoisaa juhannusta ja leppoisaa kesää itse kullekin. Me lomailemme heinäkuussa; tarkemmat lomapäivät viestin lopussa. Anne & Anu 

---

Keski-Suomen järjestökartoituksen pohjalta laaditut suositukset ja esittelydiat 

• Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeessa on teetetty kuluvan kevään aikana maakunnallinen järjestökartoitus

• Järjestökartoitus sekä kartoituksen esittelydiasarja ovat Yhdistystorilla.   

• Kartoituksen sekä muiden ajankohtaisten selvitysten ja raporttien pohjalta olemme laatineet suosituksemme kunnille ja maakunnalle sekä järjestöille.  

---

Muuta ajankohtaista:

• 14.9. järjestöjen sote- ja maakuntapäivä ajankohtaisista asioista. Päivän ohjelma varmistuu myöhemmin, mutta tuo päivä kannattaa jo nyt laittaa kalentereihin.  

• Tulossa on muita, kohdennettuja tilaisuuksia järjestötoimijoille. Nämä varmistuvat ja niistä tiedotetaan myöhemmin.

• Hallituksen vastine sote-valiokunnalle on julkaistu 19.6. Lakitekstiin (laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä) ehdotetaan lisättäväksi säännös järjestöyhteistyöstä sekä maakuntien velvollisuudesta osaltaan tukea järjestöjen toimintaa (ks tarkemmin alempana)

• Keski-Suomi rakentaa ensimmäistä versiota tulevan maakunnan verkkosivuista. Olemme hankkeena mukana uudistuksen viestintäryhmässä ja huolehdimme omalta osaltamme siitä, että maakunnan järjestöt ovat jatkossa helposti asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden löydettävissä. Yhtenä konkreettisena työkaluna tulee olemaan Yhdistystori, joten sinne kannattaa päivittää oman järjestön ja yhdistyksen tiedot.

---

HE 15/2017, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavaan lakiin ehdotettavat muutokset 

Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmissa HE 15/2017:ää koskevissa vastineissaan esittänyt eräitä muutoksia ehdotukseen laiksi sosiaali- ja terveyden järjestämisestä. HE 16/2018 mukaisen valinnanvapauslaista johtuen ja kuulemisten yhteydessä on tullut esiin eräitä uusia muutosehdotuksia sote-järjestämislakiin. Näiden ja muiden tehtyjen selvitysten perusteella sosiaali- ja terveysministeriö esittää alla todettuja muutoksia sote-järjestämislakiin.

Järjestöjen asema hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuten varsinaisessa vastinetekstissä esitetään, lain 8 §:n 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi alla olevan mukaisesti säännös järjestöyhteistyöstä sekä maakuntien velvollisuudesta osaltaan tukea järjestöjen toimintaa.

8 §  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnassa

Maakunnan on toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Lisäksi maakunnan on tehtävä yhteistyötä muiden maakunnassa toimivien julkisten toimijoiden sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Maakunnan on myös osaltaan tuettava sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

---

Hankkeen viestintä 

Pyysimme toukokuussa palautetta hankkeemme viestinnästä ja sen kehittämisestä. Vastauksia saimme noin 30. Vastausten mukaan meiltä toivotaan viestejä pääasiassa sähköpostilla ja hankkeen uutiskirjeen kautta. Jos haluat myös sähköpostilistallemme, ilmoitathan siitä anne.astikainen@kyt.fi. 

Jatkamme edelleen näiden molempien viestintäkanavien käyttöä, minkä lisäksi päivitämme mm. hankkeen facebook-sivua sekä KS2020-verkkosivua ja Yhdistystoria. Kaikki viestintäkanavamme ovat alla. Monikanavainen viestintä toivottavasti tavoittaa mahdollisimman monen lukijan parhaiten. 

 

---

Yhteystiedot

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen,
p. 050 3440 429, anne.astikainen@kyt.fi
L
omalla 4.7.-5.8.18

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen, 
p. 050 599 6293, anu.hatinen@kyt.fi
L
omalla 2.7.-1.8.18 

Kansalaistoiminnankeskus Matara. Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä (2.krs, B-käytävä)

Seuraa meitä: 

Facebook
KS2020.fi/ Merkittävät hankkeet
Vaikuttavat järjestöt -uutiskirje  

KYT Vaikuttavat järjestöt
Twitter 

Rahoittaja: STEA, Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelma
Hallinnoija: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Toimintakausi: 1.8.2017-31.12.2020

---