---

Vuoden 2018 kahdeksas uutiskirje.

---

Järjestökartoitus julkaistaan 5.6.2018 klo 13.00

 Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke on toteuttanut ainutlaatuisen kartoituksen keskisuomalaisesta järjestökentästä. Vastaavaa kartoitusta ei maakunnassa ole aiemmin tehty. Kartoituksen tuottama tieto on hyödynnettävissä myös valtakunnallisesti, sillä järjestöjen toimintaan tällä hetkellä vaikuttavat muutokset ovat joka puolella maata samantyyppisiä.

Kartoitus tuo selkeästi esille keskisuomalaisen järjestökentän moninaisuuden; järjestöissä on suuria ja pieniä sekä ammattimaisesti johdettuja ja puhtaasti vapaaehtoisin voimin toimivia.

Tuloksista ja kartoituksen pohjalta tehtävistä toimenpide-esityksistä kuulet lisää kaikille avoimessa julkistamistilaisuudessa tiistaina 5.6. klo 13.00 Matara 6 ala-aulassa.

Kartoitus on luettavissa 5.6. jälkeen  Yhdistystorilla.

Tuija Brax on kirjoittanut kirjeen kuntapäättäjille. Kirje liittyy kuntien uuteen rooliin ja erityisesti siihen, miten kunnat jatkossa tekevät hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä (hyte-työtä) yhdessä sote-järjestöjen kanssa. Kirje kannattaa lukea ja käyttää sopivissa paikoissa vaikuttamisen välineenä! 

---

Yhteystiedot

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen,
p. 050 3440 429, anne.astikainen@kyt.fi

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen, 
p. 050 599 6293, anu.hatinen@kyt.fi

Kansalaistoiminnankeskus Matara. Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä (2.krs, B-käytävä)

Rahoittaja: STEA, Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelma
Hallinnoija: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Toimintakausi: 1.8.2017-31.12.2020

---