Hauskaa Vappua!

Tämä on Yhdistystorin uutiskirjeen käsin koottu versio. Vanhoille tilaajille on tullut huhtikuussa myös automaattisesti lähetetty uutiskirjeversio kerran viikossa, ja toukokuun aikan toteutetaan uutiskirjeen tilaajakysely.  Kyselyn perusteella tehdään päätös siitä, jatketaanko pääosin käsin koottavalla uutiskirjeellä, vai siirrytäänkö automaattiseen versioon, jota tarvittaessa täydentää Uutiskirje Express. 

Mutta asiaan. Uutisissa tällä kertaa asiaa liittyen maakuntavaaleihin, maakuntauudistukseen ja järjestöjen näkymiseen.

---

Uusi sivuosio maakuntavaaleille

Maakuntavaalit on määrä pitää lokakuussa 2018. Tulevat maakuntavaalit ovat erityisen tärkeät myös kansalaisjärjestöjen kannalta. Vaaleissa valittavat maakuntavaltuutetut päättävät muun muassa maakunnan taloudesta ja toiminnasta. Yhdistystorille on avattu uusi sivu, jolle kootaan järjestöjä koskevaa maeriaalia liittyen maakuntavaaleihin.

KYT on laatinut omat maakuntavaaliteesinsä, joiden keskiössä ovat 1) aktiivisen kansalaisjärjestötoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen 2) osallisuuden merkitys kaikkien mukana pitämiseksi 3) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja 4) monipuoliset, toimivat palvelut.

Teesejä saa vapaasti hyödyntää kunkin järjestön ja yhdistyksen omien teesien rinnalla tai ne voi ottaa käyttöön sellaisenaan, ellei omia teesejä ole.  

Teeseistä on laadittu myös tiivis esite, jonka voi ladata sivulta ja vapaasti tulostaa omaan käyttöön.

Mikäli haluat järjestösi maakuntavaaliteesit näkyviin yhdistystorille, ota yhteyttä Yhdistystorin ylläpitoon matti.tervaniemi@kyt.fi

---

Uutisotsikot

Entä jos meitä ei olisi?

Hei yhdistysväki ja yhteisövaikuttajat! Entä jos meitä ei olisi? Mitä tapahtuisi, jos kaikki järjestöt ja yhdistykset katoaisivat? Ainakin ikäihmisten virkistystoiminta vähenisi. Omaishoitajien vertaisryhmätoiminta päättyisi ja tieto omaishoitajuudesta omaishoitajuudesta jäisi jakamatta. Mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluihin tulisi reilu piikki  lisäasiakkaiden myötä. Mitä kaikkea muuta jäisi telemättä, jos meitä ei olisi? Jos meitä ei olisi - kampanjan tarkoitus on nostaa esille järjestökentällä tehtävää korvaamatonta …

Lue lisää.

---
KYT ry hakee pilottiryhmää järjestökentän uudistamishankkeeseen 27.4. mennessä!

WANTED: uudistumishaluisia yhdistystoimijoita Yhdistystoiminta kaipaa muutosta, miksi?   Keski-Suomalaiset yhdistystoimijat ovat kertoneet kaipaavansa tukea toimintansa kehittämiseen vastatakseen tulevaisuuden järjestötoiminnan tarpeisiin. Myös tulevaisuudentutkijat ovat tunnistaneet yhteisökentässä tarvetta uudistumiselle: yhteisöjen haasteena on mm. irrottautua perustelemattomista, ritualistisista käytänteistä ja uudistaa toimintaansa tämän päivän kansalaisvaikuttajien tarpeita vastaavaksi. Sitoutuminen kansalaisuutta tukeviin organisaatioihin on heikentynyt, mikä näkyy esimerkiksi haasteena saada uusia aktiiveja mukaan yhdistysten toimintaan.   …

Lue lisää.

---

Keski-Suomen tulevan maakunnan palvelutuotannon suunnittelu käynnistynyt Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen oman palvelutuotannon suunnittelu on käynnistynyt. Parhaillaan kootaan työryhmiä, joissa suunnittelua lähdetään viemään eteenpäin. Suunnittelua tehdään Keski-Suomen järjestämissuunnitelman alustavien linjausten pohjalta. Maakunnassa käydään tulevana keväänä läpi maakuntaan siirtyvien palveluiden volyymit (mm. henkilöstömäärät ja palveluverkko) ja lähdetään mallintamaan palveluiden organisoitumista. Tavoitteena on, että keväällä saadaan laadittua rakenne siitä, montako liikelaitosta tai yhtiötä …

Lue lisää.

---

Järjestöjen ja maakuntien kumppanuuden tueksi on valmisteilla opas "Järjestöt maakunnan tukena – Malleja järjestöystävällisen maakunnan rakentamiseen". Sen tuottavat yhteistyössä Suomen Kuntaliitto, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Oppaan luonnosversiota voi kommentoida 2.5.2018 saakka. Oppaan toimituskunta toivoo kommentteja erityisesti seuraaviin kysymyksiin: Puuttuuko oppaasta mielestäsi jokin näkökulma, mikä? Mitä suosituksia haluaisit antaa maakuntavalmistelijoille? Mitä muita …

Lue lisää.

---

Keski-Suomen tulevan maakunnan tehtävät kokoava järjestämissuunnitelmaa on tarkennettu erilaisissa asiantuntijatyöryhmässä tammi-helmikuussa saadun laajan palautteen myötä. Julkiseen arviointiin julkaistiin 10.4. toinen keskeneräinen luonnos, jota on jälleen mahdollisuus kommentoida yhteisesti.   Järjestämissuunnitelma ei ota kantaa tulevan maakunnan organisaatioon Järjestämissuunnitelmassa keskitytään palveluiden järjestämiseen, eli palveluiden tuottamiseen tai maakuntaa muodostuvaan palveluorganisaatioon suunnitelma ei ota kantaa. Näin ollen esimerkiksi huomiot, jotka koskivat palveluverkkoa tai henkilöstön …

Lue lisää.

---

STM on julkaissut selvityksen Järjestöavustusten kohdentuminen julkisen sektorin rajapintaan. Selvityksessä kuvataan STEAn järjestöavustusten kohdentumista menoihin ja toimintoihin, joiden voidaan katsoa kuuluvan lakisääteisesti valtion tai kuntien maksettavaksi. Tällä hetkellä rajapintaan kuuluvat STEA-avustukset kohdistuvat haastaviin kohderyhmiin ja ovat näiden ihmisten kannalta erittäin tärkeitä. Sivuilla 18-20 ja 45 on tarkentavia taulukoita päällekkäisyyksistä ja rajapinnoista. Selvityksen loppuosassa konkreettisia esimerkkejä ja päätelmiä. Selvityksessä todetaan, että …

Lue lisää.

---
Kolmekymmentä lupausta

”Lupaan muistaa yhdistysten arvokasta työtä päättäjänä", "Lupaan jutella paikallislehteen järjestöjen viestinnästä ja juttuvinkeistä”, "Lupaan kutsua kumppanuuspöydän koolle”. Kolmekymmentä kuntien ja järjestöjen edustajaa antoi 10.4. Äänekoskella lupauksensa siitä, miten he laittavat hyvän kierteen liikkeelle omassa kunnassaan. Hankasalmen, Konneveden ja Äänekosken kuntien ja yhdistysten yhteinen elinvoimapaja käynnisti koko Keski-Suomen kattavan Hyppää mukaan hyvän kierteeseen! -elinvoimapajojen kiertueen. ”Pajoissa innostamme paikallisia yhdistyksiä ja kuntia …

Lue lisää.

---
Kuva: Viivi Salminen

Keski-Suomen Järjestöareena on ollut vuodesta 2008 keskisuomalaisten järjestöjen ja Keski-Suomen liiton yhteisen vuoropuhelun ja kehittämisen areena. Keski-Suomen liitto on pyytänyt Järjestöareenalta lausuntoja maakunnan kehittämisen ohjelmiin ja strategioihin, ja Järjestöareena on ottanut kantaa yhdistysten ja järjestöjen kannalta merkityksellisiin asioihin. Järjestöareenasta on haluttu alusta alkaen luoda autonominen ja järjestöjen omaehtoinen elin. Tästä syystä mm. suunnitelmat siitä, että Järjestöareena olisi Keski-Suomen liiton alainen …

Lue lisää.

---
Koonti tietosuoja-asetuksesta yhdistyksille

Miksi tietosuojalait muuttuvat? (Suora lainaus: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html#tietosuoja-asetus) Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä.   Mikä tietosuoja uudistus? (Suora lainaus: http://www.kylatoiminta.fi/uutiset/249/Lyhyesti-EU-n-uudesta-tieto-suoja-asetuksesta.html) EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016. Siirtymäajan jälkeen asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen. Tavoitteena on henkilötietojen käsittelyn avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen. Lisäksi …

Lue lisää.

---
STEA uudistaa strategiaansa: vastaa kyselyyn 15.5. mennessä!

STEAn uutiskirjeestä poimittua: STEA uudistaa avustusstrategiansa vuoden 2018 aikana. Vuodesta 2020 toteutettava avustusstrategia antaa suunnan, jota kohti menemme tulevina vuosina. Avustusjärjestelmää tulee kehittää yhdessä vastaamaan mahdollisimman hyvin yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin. Työn tukena käytetään ulkopuolisia selvityksiä ja eri sidosryhmiltä kerättyä tietoa, näkemyksiä ja palautetta. Tutustu jo julkaistuihin selvityksiin, vastaa kyselyymme tai kutsu meidät kylään. Nyt on aika …

Lue lisää.

---

Tapahtumia

Muistathan, että kaikki Keski-Suomen tapahtumat löydät Yhdistystorilta  Toimintaa-osiosta!

---

Uudet toimijat Yhdistystorilla

---