---

Järjestöjen uutiskirje 3/ 2017

Julkaisemme säännöllisesti uutiskirjeitä, joihin kootaan järjestöjen kannalta ajankohtaista tietoa sote- ja maakuntauudistuksesta sekä Vaikuttavien järjestöjen toiminnan etenemisestä. 

Tässä uutiskirjeessä:

1. Sote- ja maakuntauudistuksen etenemisen aikataulu Keski-Suomessa
2. Mitä järjestöjen kannattaa tehdä juuri nyt ja lähitulevaisuudessa
3. Järjestöt hyvinvointitorilla -tilaisuudesta (24.10.17) kooste
4. Lisätietoja järjestöjen sote- ja maakuntauudistuspäivästä (11.12.17)

---

Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen Keski-Suomessa lyhyesti

 Vuosina 2017-2018 on valmistelua ja avointa keskustelua. 

Keskiössä juuri nyt on palveluiden järjestämiseen liittyvät tehtävät ja kysymykset: palveluiden sisältö, puitteet, määrä, laatu, asiakkaiden tarpeet, tarpeiden ennakointi.

Erillisiä asiantuntijaryhmiä ei näillä näkymin olen tulossa Vastuuvalmistelijat jalkautuvat ja tulevat eri tilaisuuksiin yms sekä kutsuvat toimijoita koolle. Tämä työ alkaa loppuvuodesta 2017 ja/ tai vuoden 2018 alussa. 

Maakuntastrategian valmistelu käynnistyy 2018. Sen prosessi on vielä auki.

Kevät 2018 on poliittisen vaikuttamisen aikaa, ja 28.10.18 on maakuntavaalit. Vaaleilla valittu maakuntavaltuusto päättää palvelukokonaisuuksista, palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta sekä toiminnan organisoinnista.

---

Mitä järjestöjen kannattaa tehdä juuri nyt ja lähitulevaisuudessa 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen ydintehtävänä on tukea järjestöjä muutoksessa ja vaikuttaa siihen, että järjestöille löytyy tunnustetu asema ja tarkoituksenmukainen rooli sote- ja maakuntauudistuksessa ja uudessa maakunnassa sekä kuntien ja maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. 

Työtä tehdään yhdessä, verkostoissa ja toinen toisiamme hyödyntäen. Tarjoamme omalta osaltamme välineitä, keskustelutilaisuuksia ja muutostukea uudistuksessa.  

Tämän syksyn ja tulevan vuoden aikana kannustamme seuraaviin

Uudistuksen aktiivinen seuraaminen: verkostoituminen, yhteistyön tiivistäminen ja eri tilaisuuksiin osallistuminen. Sitä kautta saa mm. tietoa. Lisäksi voi olla hyödyllistä pohtia ja kirkastaa järjestön toimintaa; vaikuttaako uudistus/uusi toimintaympäristö omaan toimintaan ja jos, niin miten ja miten tähän haasteeseen meidän pitäisi tarttua ja millä strategialla. 

---

Järjestöt hyvinvointitorilla? -tilaisuudesta kooste

Järjestimme yhdessä Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun vastuuvalmistelijoiden kanssa järjestöille suunnatun keskustelutilaisuuden järjestöistä sote-keskusten hyvinvointitorilla.

Kävimme läpi mm. seuraavia asioita: Mitä tarkoittaa valinnanvapaus? Entä Jyväskylän valinnanvapauskokeilu ja kokeilun järjestöyhteistyö? Miten ja millaisilla palveluilla järjestöt voisivat olla mukana tulevissa sote-keskusten hyvinvointitoreilla? Mikä muu yhteistyön muoto tai kokoontumistila olisi hyvä paikka yhteiselle tekemiselle?

Kooste keskustelusta ja Riitta Pylväsen diat ovat sivulla: http://www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/vaikuttavat-jarjestot/tapahtumat-ja-tilaisuudet/

---

Järjestöjen sote- ja maakuntauudistuspäivä 11.12.2017 

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeessa järjestetään avoimia sote- ja maakuntapäiviä kaksi - kolme kertaa vuodessa. Tilaisuuksien tarkoituksena on tarjota järjestöille ajankohtaista tietoa sote- ja maakuntauudistuksesta sekä sen mukanaan tuomasta toimintaympäristön muutoksesta. Tilaisuudet myös tukevat järjestöjä verkostoitumisessa ja yhteisessä vaikuttamistyössä. 

Joulukuun tilaisuudessa saat ajankohtaiskatsauksen sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä Keski-Suomessa: Palveluiden järjestäminen, palveluntuotanto, osallisuus ja maakuntastrategia tulevat tutummiksi, kun tulet paikalle. Lisäksi tarjolla on työpajoja teemoittain. 

Varaa paikkasi jo nyt; tarkempi ohjelma julkaistaan marraskuun aikana. 

Ilmoittautumiset tarjoiluiden vuoksi 1.12. mennessä:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUHBYko_ShSyKiDb7V9YhXzjKD3xGAju04kuRe8g1FfqUrHQ/viewform 

 

 

 

---

 Seuraa meitä:

Viestimme seuraavissa kanavissa: 

• Facebook

• KS2020.fi/ Merkittävät hankkeet

• KYT Vaikuttavat järjestöt

• Vaikuttavat järjestöt -uutiskirje  

---

Yhteystiedot

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen,
p. 050 3440 429, anne.astikainen@kyt.fi

Muutoskoordinaattori Anu Hätinen, 
p. 050 599 6293, anu.hatinen@kyt.fi

Kansalaistoiminnankeskus Matara. Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä (2.krs, B-käytävä)


Rahoittaja
: STEA, Järjestö 2.0 – järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelma

Hallinnoija: Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Toimintakausi: 1.8.2017-31.12.2020 

 Vaikutetaan yhdessä ja rakennetaan järjestöjen tulevaisuutta!

---