Hauskaa vappua kaikille!

Yhdistystorin uutiskirjeessä tällä kertaa tietoa tulevista rahoituksista, yhdistyslain muutosesityksestä, valinnoista hyvinvointialueen asiantuntijaryhmään sekä tietoa Yhdistystorin päivittymisestä uuteen Lähellä.fi -verkkopalveluun. Ja vielä tänään 27.5. ehtii ilmoittautua Kansalaistoiminta NYT! -tutkimus- ja kehittämispäivään Tampereelle!

Yhdistystorin tapahtuma- ja toimintailmoittaminen sulkeutuu kesäkuussa, ja yhdistysten ihmisille tarkoitetut tapahtumat, toiminnot ja vapaaehtoistehtävät ilmoitetaan jatkossa lähellä.fi -verkkopalvelussa. Vuoden loppuun mennessä pääosa muistakin Yhdistystorin toiminnoista siirtyy uuteen palveluun. Seuraa uudistuksen etenemistä.

Uudistus tarkoittaa myös sitä, että Yhdistystorin uutiskirjeen aika alkaa olla täynnä. Kesäkuun uutiskirje tulee olemaan viimeinen tässä muodossa. Miten Keski-Suomen järjestöuutiset jatkossa toimitetaan, selviää viimeisessä Yhdistystorin uutiskirjeessä juhannuksen alla.

T: Matti, Yhdistystorin ylläpidosta

---

Uutisia

Laki. Kuvituskuva, jossa käsi pitää puheenjohtajan nuijaa

Yhdistyslaki muutoksessa: etäosallistumiseen esitetään helpotuksia

Suomen hallitus jätti 21.4.2022 eduskunnalle muutosehdotuksen koskien yhdistyslakia, osakeyhtiölakia, asunto-osakeyhtiölakia ja osuuskuntalakia  (HE 47/2022 vp). Esityksen mukaan yhdistykset voisivat jatkossa yhdistyksen hallituksen päätöksellä sallia etäyhteydellä ja myös ilman kokouspaikkaa pidettävät kokoukset. Muutos mahdollistaisi sekä etä- että hybridi-muotoiset kokoukset. Ehdotetut yhdistyslain muutokset astuisivat voimaan 1.7.2022. Nyt voimassa olevan väliaikaisen poikkeamislain 375/2021 voimassaolo päättyy 30.6.2022. Väliaikaisten poikkeamislakien aikana yhdistyksen hallitus on voinut …

Lue lisää.

---
Hyvinvointialueen järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijaryhmä nimetty

Hyvinvointialueen järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijaryhmä nimetty

Keski-Suomen hyvinvointialue tiedotti 26.4.2022 sosiaali-, terveys- ja pelastusalan järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijaryhmän työn käynnistymisestä vuodelle 2022. Uuden, laaja-alaisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on tuoda järjestöjen ja seurakuntien näkökulmaa ja osaamista valmistelun keskeisiin teemoihin kuten hyvinvointialueen strategiaan, yhtenäisten toimintamallien valmisteluun, avustuksiin ja hyvinvointialueen järjestöyhteistyön ja osallisuuden rakenteisiin. Työ asiantuntijaryhmän perustamiseksi käynnistyi Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän(* järjestöjen hyvinvointialueelle tekemästä ehdotuksesta. Keski-Suomen hyvinvointialue pyysi …

Lue lisää.

---
#katonyt 5.5.22 tuo tutkijat, järjestöt ja kansalaisaktiivit yhteen

#katonyt 5.5.22 tuo tutkijat, järjestöt ja kansalaisaktiivit yhteen

Kuka käyttää valtaa kansalaistoiminnassa? Tarvitseeko aito kansalaistoiminta johtajia? Onko kansalaisten äänellä valtaa päätöksenteossa ja julkishallinnossa? Näihin ajankohtaisiin kysymyksiin pureudutaan valtakunnallisessa Kansalaistoiminta.NYT -kehittämis- ja tutkimuspäivässä 5.5.2022 Tampereella!  Päivän kantava teema on Johtaminen ja valta, jota käsitellään monipuolisissa tutkimus- ja asiantuntijatyöpajoissa järjestöjohtamisen, vapaaehtoistoiminnan, neljännen sektorin ja kansalaisvaikuttamisen näkökulmista. Tapahtuma on tarkoitettu kansalaisyhteiskunnan toimijoille, kehittäjille ja tutkijoille – sinulle, jonka työ, tutkimus tai vapaa-aika kytkeytyy …

Lue lisää.

---
Uusi Lähellä.fi-järjestötietopalvelu on avattu!

Uusi Lähellä.fi-järjestötietopalvelu on avattu!

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n ylläpitämä Yhdistystori.fi -verkkopalvelu on vuodesta 2008 lähtien palvellut Keski-Suomen maakunnan yhdistyksiä, järjestöjä sekä näissä toimivia henkilöitä erilaisissa tiedotukseen, koulutukseen ja yhdistystoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Nyt on aika ottaa askel eteenpäin, entistä lähemmäksi ihmisiä! Jatkossa kaikki Keski-Suomen alueen, kuin myös koko Suomen järjestöjen tiedot ja toimintailmoitukset löytyvät osoitteesta Lähellä.fi. Yhdistystori.fi verkkopalvelun taustalla toimiva Lähellä.fi-verkosto on rakentanut käyttöönne uuden …

Lue lisää.

---
Kuikan Lavalla tanssitaan 2022

Kuikan Lavalla tanssitaan 2022

Kuikan Lavan johtokunta on päättänyt, että Kuikan Lava/Kuikan PVY ry. aloittaa jälleen tauon jälkeen tanssit Kuikan Lavalla. Koronatilanne ja rokotukset mahdollistaa  tanssit. Myäs muita tapahtumia ja muiden järjestämiä tapahtumia on Kuikan Lavalla kuten tanssikurssit, häät ja perhetapahtumat. Kuikan 25. Wahvamieskisa on la 9.7.2022 klo 15.         Lisätiedot: Kuikan Lava Jari Colliander 050-5538494 jari.colliander@elisanet.fi www.kuikanlava.fi

Lue lisää.

---
Rahoitusvinkkejä yhdistyksille, kuvituskuvassa kolikkopinoja

Rahoitusvinkkejä yhdistyksille

KYT-järjestöpalveluiden asiantuntijat kokoavat tähän juttuun rahoitus- ja varainhankintavinkkejä yhdistyksille. Juttua päivitetään sitä mukaan, kun uutta tietoa on saatavilla. Vinkkaa hyvistä rahoitusideoista lisättäväksi juttuun: info@kyt.fi (Päivitetty 27.4.2022)   Leader-rahoitus Maaseudun yhdistykset voivat hakea Leader-rahoitusta yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen. Pohjoinen Keski-Suomi: Leader Viisari ry:n jatkuva haku hankerahoitukseen. Jyväskylän seutu: Leader JyväsRiihi ry:n jatkuva haku hankerahoitukseen. Läntinen Keski-Suomi: Leader Vesuri-ryhmä ry:n jatkuva haku  …

Lue lisää.

---
Tiet, hyvinvointi, tuulivoima: Maakuntakaava kommentoitavana 5.5.22 asti

Tiet, hyvinvointi, tuulivoima: Maakuntakaava kommentoitavana 5.5.22 asti

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 päivitetään parhaillaan ja valmisteluvaiheen aineistot on julkaistu. Kaava käsittelee: seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvinvoinnin aluerakennetta ja tielinjauksia ja liikennettä. Kaavaluonnos muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin voimassa oleva maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan. Keski-Suomessa maakuntakaavaa päivitetään rullaavasti eli kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Parhaillaan käynnissä oleva maakuntakaavan päivitystyö koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko …

Lue lisää.

---