Hyvää adventtiaikaa!

Joulu tuntuu lähenevän hurjaa vauhtia, mutta sitä ennen tapahtuu kaikenlaista. Muistakaa tapahtumissa (ja muutenkin) noudattaa turvavälejä ja käyttää maskeja! Hoidetaan yhdessä korona maanrakoon meitä häiritsemästä.

Koronasta johtuen Yhdistystorilla ilmoitettuja tapahtumia ja toimintoja saatetaan joutua peruuttamaan lyhyellä varoitusajalla. Tarkista järjestäjiltä viimeiset tiedot!

Yhdistystorin ulkoasuun tehdään joulukuun aikana muutoksia, toivottavasti parempaan suuntaan. Myös päävalikon rakennetta muutetaan loppuvuoden aikana. Kommentteja muutoksista - ja Yhdistystorista muutenkin - voi antaa ylläpidolle osoitteeseeninfo@kyt.fi.

---

Uutisia

Mistä rahoitusta yhdistykselle korona-aikana?

Moni yhdistys on joutunut laajamittaisten taloudellisten haasteiden eteen koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Mistä yhdistys voisi saada rahoitusta toimintaansa korona-aikana? KYT-järjestöpalveluiden asiantuntijat kokosivat tähän juttuun rahoitus- ja varainhankintavinkkejä yhdistyksille. Juttua päivitetään sitä mukaa, kun uutta tietoa on saatavilla. Vinkkaa hyvistä rahoitusideoista lisättäväksi juttuun: info@kyt.fi (Juttuun päivitetty rahoitushakuja 27.11.2020) Lisää kannatusjäseniä Onko yhdistyksenne kannatusjäsenmaksu merkittävän suuruinen? Jos yhdistyksenne säännöt sallivat kannatusjäsenyyden, …

Lue lisää.

---
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden etäpaja järjestöille

Hallitus on tehnyt vuoteen 2030 ulottuvan periaatepäätöksen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä Suomessa. Kansanterveyden neuvottelukunta ohjaa periaatepäätöksen toimeenpanoa. Nyt neuvottelukunnan rakenteet- ja menetelmät -jaosto järjestää toimeenpanon käynnistämiseksi etätyöpajan, johon toivomme sinun osallistuvan. Työpaja järjestetään 4.12. klo 13-15. Työpajassa käsitellään periaatepäätökseen liittyvää toimeenpanosuunnitelmaa, johon työpajaan osallistumalla pääset tutustumaan ja jota pääset kommentoimaan. Työpaja on suunnattu järjestöjen edustajille. Työpajaan pääsee osallistumaan 40 ensin ilmoittautunutta henkilöä. …

Lue lisää.

---
Avustusta kotoutumista tukevaan työhön

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut valtionavustuksen haun järjestötoimijoille, jolla pyritään edistämään kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. Pienet järjestöt voivat hakea avustusta toimintaansa 18.12.2020 klo 16.00 saakka. Avustusta myönnetään vain pienille järjestöille, joissa työskentelee maksimissaan kaksi palkattua työntekijää ja, joilla on kokemusta kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta tukevasta työstä. Valtionavustusta voi hakea enintään vuodeksi kerrallaan 1.1.-31.12.2021 väliselle ajalle. Hakua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön …

Lue lisää.

---
Tarjoatteko toimintaa ja apua yksinäisille joulun aikana

Koronaepidemista johtuva sosiaalinen eristäytyminen on lisännyt yksinäisyyttä, joka korostuu jouluna. Tarjoatteko yhdistyksenä tai järjestönä kenties joulun ja vuodenvaihteen aikaan kaikille avointa toimintaa, aineellista apua, kriisitukea tai muita palveluja, jotka piristäisivät yksinäisiä, erityisryhmiä tai niitä, joille joulu on erityisen vaikea? Kerro joulunajan toiminnastasi SOSTEn kyselyssä. SOSTE nostaa toimintaa esiin viestintäkanavissaan joulun ja uudenvuoden aikaan.  

Lue lisää.

---
Suuri kyläkysely - vastaamisaikaa 16.1.2021 saakka!

Hyvä kyläyhdistyksen edustaja Suuren kyläkyselyn tavoitteena on saada kyläläisen ääni kuulumaan paremmin maakunnallisen toiminnan kehittämisessä. Kyselyn tulosten avulla pystymme arvioimaan jo olemassa olevia Keski-Suomen Kylät ryn toimia sekä suuntaamaan tulevaisuuden toimintaa. Pyydämme vastauksia 16.1.2021 mennessä. Kyselyyn vastataan kyläkohtaisesti joko niin, että puheenjohtaja, tai sitten hallitus tai vastaava tiimi, vastaa yhtenä äänenä. Tiedot tulevat kyläkohtaisesti operatiivisen ryhmän (kyläasiamies, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja) tietoon. Tietoja ei luovuteta …

Lue lisää.

---
Jyväskylän hyvinvointikertomuksen järjestökysely

Jyväskylän kaupunki on laatimassa laajaa hyvinvointikertomusta vuosilta 2017-2020. Laaja hyvinvointikertomus tehdään kerran valtuustokaudessa. Se on lakisääteinen asiakirja, joka toimii  johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun ja sen toimeenpanon perustana. Tilasto- ja tutkimustiedon lisäksi hyvinvointikertomusta varten kootaan kokemustietoa. Kyselyllä kartoitetaan järjestöjen näkemystä asukkaiden hyvinvoinnin tilasta. Koottujen tietojen pohjalta laaditaan strateginen suunnitelma seuraavalle valtuustokaudelle asukkaiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hyvinvointikertomus käsitellään …

Lue lisää.

---
Eurooppa-tietoisuuden lisääminen

Ulkoministeriö on avannut valtionavustusten haun Eurooppa-tiedottamiseen liittyen suomalaisille, voittoa tavoittelemattomille kansalaisjärjestöille. Tarkoituksena on avustuksen avulla lisätä EU-tietoutta ja edistää ajankohtaista EU-keskustelua. Avustusten painopisteet ovat: nuorten EU, ihmisoikeudet ja oikeusvaltiokehitys, EU:n elpyminen ja kestävä kasvu – haasteet ja mahdollisuudet koronapandemian jälkeen ja EU:n globaali rooli ja ulkosuhteet. Tutustu hakuohjeisiin Eurooppatiedotus.fi-sivustolla.

Lue lisää.

---
Ehdota jäsentä Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytään

Keski-Suomen Järjestöareenan toimijoiden perustama Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on toiminut ensimmäisen kaksivuotiskautensa. Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on vaikuttamisen ja kehittämisen kanava, joka tekee näkyväksi järjestöjen merkityksen, toiminnan ja asiantuntijuuden sekä vaikuttaa järjestöjen asemaan maakunnassa. Kumppanuuspöydän tehtäviin, toimintaan ja tuloksiin voit tutustua Kumppanuuspöydän sivuilla Yhdistystorilla. Kumppanuuspöydässä toimiminen on konkreettinen tapa vaikuttaa maakunnallisiin ja alueellisiin järjestöjen yhteistyörakenteisiin sekä järjestöjen toimintaedellytyksiin maakunnassa. Kumppanuuspöydän …

Lue lisää.

---