Rahoitusvinkkejä yhdistyksille

Rahoitusvinkkejä yhdistyksille

KYT-järjestöpalveluiden asiantuntijat kokoavat tähän juttuun rahoitus- ja varainhankintavinkkejä yhdistyksille. Juttua päivitetään sitä mukaan, kun uutta tietoa on saatavilla. Vinkkaa hyvistä rahoitusideoista lisättäväksi juttuun: info@kyt.fi

(Päivitetty 10.8.2022)

Keski-Suomen liitolla jaossa kehittämistukea hyvään vointiin ja turvallisuuteen. Hakuaika jaksottuu kahteen osaan: 15.6. päättyvällä hakujaksolla rahoituksesta myönnetään enintään puoli miljoonaa euroa, ja 31.8. päättyvällä hakujaksolla loppusumma. Rahoitushaku on suunnattu erityisesti yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille sekä seurakunnille.

Länsi-Suomen ESR+ -haku 16.5.-30.8. Haku kohdistuu toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteisiin 4.1. Polkuja töihin (4.a) ja 4.2. Uutta osaamista työelämään (4.g).

STEA-rahoitus: Jatkoavustusten haku avustuksilla rahoitetun toiminnan jatkamiseksi vuonna 2023 ajalla 16.8.-30.9.2022. 

ELY-keskuksen Kunta ja Järjestö-Helmi -avustushaku 15.9-31.10.2022. Hakukierrokseen toivotaan konkreettisia elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä sisältäviä, vaikuttavia ja monipuolisia hankkeita kaikista Helmi-ohjelman teemoista.

Leader-rahoitus: Maaseudun yhdistykset voivat hakea Leader-rahoitusta yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen.

Apurahat, hankerahoitukset, tuet

Erilaisia apurahoja, hankerahoituksia ja tukia on haettavissa pitkin vuotta. Kokosimme tähän muutamia, lisää löydät esimerkiksi Yhdistystorin Järjestötietopankin varainhankinnan osiosta.

  • OLVI-säätiö: hakuaika 1.7. – 30.9. Apurahoja useisiin eri tarkoituksiin, kuten mm. lasten tai vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta ja kotiseututyö.
  • Koneen Säätiö: hakuaika 1.-15.9. Apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Vuoden 2022 teemahaussa pureudutaan suomalaisen demokratian nykytilaan.
  • Jyväskylän kaupungin Fifty-sixty-joukkorahoitus, jatkuva haku 15.10. asti. Yhdistys tai yhteisö voi hakea kaupunkia yhdeksi rahoituskumppaniksi hankkeelleen ja luo myös joukkorahoituskampanjan.
  • Otavan Kirjasäätiö: hakuaika 1.-31.10. Säätiö myöntää avustuksia yhteisöille ja järjestöille kirjallisuutta, lukutaitoa ja lukemista edistäviin ja kirja-alan uudistumista tukeviin hankkeisiin.
  • Alli Paasikiven Säätiö: hakuaika syksyllä. Apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta perheiden sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Jane ja Aatos Erkon säätiö: Jatkuva haku. Apurahoja kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.
  • Keskitien säätiö: jatkuva haku. Säätiö tukee maaseudun kulttuurihankkeita, erityisesti väestöryhmiä yhdistäviä.
  • Stiftelsen 7:nde Mars Fonden: haku-aika alkuvuodesta.
  • Taiteen edistämiskeskus/ Keski-Suomen Taidetoimikunta: useita eri hakuja vuoden aikana. Mm. käännöstyöhön, taitelijoiden liikkuvuuteen, kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen, rasismin vastaiseen toimintaan.

Kansalaisyhteiskunta.fi -sivuston rahoitushakemistosta ja Fingon hakemistosta voit käydä etsimässä sopivia rahoittajia hankeideallesi.

Lisää kannatusjäseniä

Onko yhdistyksenne kannatusjäsenmaksu merkittävän suuruinen? Jos yhdistyksenne säännöt sallivat kannatusjäsenyyden, käynnistäkää kampanja uusien kannatusjäsenten hankkimiseksi. Usein kannatusjäsenmaksut ovat huomattavasti varsinaisia jäsenmaksuja suurempia, sillä kannatusjäsenyys on tarkoitettu nimenomaisesti kanavaksi tukea tärkeäksi koettua toimintaa. Yhdistyksen jäsenhankintaan ei tarvita rahankeräyslupaa, joten kampanjan voi käynnistää nopeasti.

Lahjoituksia pienkeräyksellä

Pyytäisittekö lahjoituksia yleisöltä? Tämä on rahankeräyslain alaista toimintaa, joten lupa tarvitaan aina. Uusi rahankeräyslaki kuitenkin mahdollistaa uudenlaiset pienkeräykset. Maksimikeräyssumma on 10 000 euroa ja kerätä voi tietyin edellytyksin myös muuhun, kuin yleishyödylliseen toimintaan. Pienkeräykseen sopivat parhaiten selkeät ja rajatut kohteet. Pienkeräyksen voi käynnistää ilmoituksella poliisille. Keräykselle tarvitsee pääsääntöisesti oman pankkitilin.

Jäsenet lahjoittajina

Ovatko jäsenenne tietoisia yhdistyksen taloudellisesti tilanteesta? Haluaisivatko he auttaa lahjoittamalla? Luvanvaraisen rahankeräyksen yksi määritelmä on yleisöön vetoaminen, joka tarkoittaa ennalta rajoittamatonta, määrittelemätöntä joukkoa henkilöitä. Yhdistyksen jäsenet ovat rajattu ja tiedetty joukko, joten voidaan katsoa, että omilta jäseniltä lahjoitusten pyytäminen on mahdollista ilman rahankeräyslupaa. Tämä ei saa kuitenkaan missään tapauksessa sekoittua jäsenhankintaan. Lisäksi on ehdottomasti varmistuttava siitä, että pyyntö kohdistuu vain jäseniin eikä sitä julkaista laajemmalle yleisölle. Tähän esim. jäsenkirje on hyvä vaihtoehto.

Joukkorahoitus

Olisiko toiminnassanne jokin sellainen osio, jonka puitteissa voisitte rakentaa (vastikkeellisen) joukkorahoituskampanjan? Esim. https://mesenaatti.me/

Sponsorit

Voisiko koronatilanteen seurauksena löytyä jotain uusia yhteistyön paikkoja esim. paikallisten yrittäjien kanssa, joiden asiakasvirta on hiipunut? Mikä yhteinen tavoite teillä voisi olla?

KYT-järjestöpalveluiden ohjaus ja neuvonta

KYT-järjestöpalveluiden asiantuntijat ovat yhdistyksesi apuna. Tutustu maksuttomaan neuvontaan ja ohjaukseen, koulutuksiin ja verkostotoimintaan keskisuomalaisille yhdistyksille, ja ota rohkeasti yhteyttä oman yhdistyksesi asiassa.

KYT-järjestöpalvelut – Katariina Luoto, Matti Tervaniemi ja Anu Hätinen

Asiasanat

yhdistykset, rahoitus,