#yhtämatkaa -somekampanja nostaa järjestöjen työllisyystyön esiin

#yhtämatkaa -somekampanja nostaa järjestöjen työllisyystyön esiin

Keskisuomalaiset järjestöt tekevät vaikuttavaa ja merkittävää työtä työllisyyden edistämiseksi. Järjestöt ovat ketteriä matalan kynnyksen toimijoita kulkemaan #yhtämatkaa toimintaan osallistuvien asiakkaiden, työnantajien sekä julkisen sektorin kanssa.

On tullut aika tehdä järjestöjen työllisyystyö näkyväksi!

Tiesitkö, että

 • järjestöt järjestävät työllisyyspalveluja vuosittain vähintään noin tuhannelle keskisuomalaiselle
 • suurin osa asiakkaista osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan
 • suurella osalla työllistyminen avoimille työmarkkinoille välittömästi ei ole mahdollista.

Järjestöjen tuottamat palvelut luovat pohjaa seuraaville askelille kohti työelämää, tuovat elämään rytmiä, yhteisöllisyyttä ja tasapainoa.

Tiesitkö, että järjestöjen työllistämistoiminnassa

 • yhteisö on arjessa kiinni pitävä voima, joka kantaa
 • palveluissa saa yksilöllistä ja konkreettista tukea työnhakuun ja arjen hallintaan
 • vahvistetaan työelämässä tarvittavia valmiuksia erittäin monipuolisesti

Tärkeä osa työllistämiseen liittyviä palveluja on elämäntilanteen selvittäminen ja yksilöllisten ratkaisujen etsiminen. Tärkeää on luottamuksen vahvistaminen itseen ja omiin mahdollisuuksiin.

Tiesitkö, että järjestöjen työllistämistoiminta on monien kohdalla

 • lisännyt fyysistä hyvinvointia ja vahvistanut toimintakykyä ja työssäjaksamista
 • vahvistanut omaa osaamista, itsetuntoa sekä sosiaalisia ja työyhteisötaitoja
 • johtanut oman elämäntilanteen selkiytymiseen ja yksilöllisesti toimivien jatkotoimenpiteiden toteuttamiseen, myös työllistymiseen

Turvallisessa yhteisössä ja ilmapiirissä harjoitellut ja vahvistuneet taidot siirtyvät henkilökohtaiseen elämään ja vaikuttavat hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Palvelu on vahvistanut uskoa ja luottamusta muihin ihmisiin ja yhteisössä toimimiseen.

Tiesitkö, että järjestöjen tuottama työllisyyspalvelu tuottaa merkittäviä konkreettisia tuloksia, kuten

 • työllistyminen avoimille työmarkkinoille
 • hakeutuminen opiskelemaan, vaihtamaan alaa tai täydentämään aikaisempia opintoja
 • valmiuksien paraneminen ja luottamus omiin mahdollisuuksiin
 • asiakkaan tilanteen monipuolinen kartoittaminen

Järjestöt tuottavat palveluja asiakaslähtöisesti tekemättä hallinnollisia päätöksiä. Tämä helpottaa usein luottamuksen synnyttämistä ja avaa uudenlaisia mahdollisuuksia edetä vaikeissakin tilanteissa.

(Tiedot on poimittu Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n työllistäville järjestöille suunnatusta kyselystä 2022)

#yhtämatkaa -somekampanjassa on mukana iso joukko työllisyystyötä Keski-Suomessa tekeviä kolmannen sektorin toimijoita. Kampanja näkyy viikoilla 21 ja 22.

Asiasanat

yhtämatkaa, järjestöt, työllisyys, työllistyminen,