Rahoitusvinkkejä yhdistyksille

Rahoitusvinkkejä yhdistyksille

KYT-järjestöpalveluiden asiantuntijat kokoavat tähän juttuun rahoitus- ja varainhankintavinkkejä yhdistyksille. Juttua päivitetään sitä mukaan, kun uutta tietoa on saatavilla. Vinkkaa hyvistä rahoitusideoista lisättäväksi juttuun: info@kyt.fi

(Päivitetty 5.5.2022)

 

Keski-Suomen liitolla jaossa kehittämistukea hyvään vointiin ja turvallisuuteen. Hakuaika jaksottuu kahteen osaan: 15.6.2022 päättyvällä hakujaksolla rahoituksesta myönnetään enintään puoli miljoonaa euroa, ja 31.8.2022 päättyvällä hakujaksolla loppusumma. Rahoitushaku on suunnattu erityisesti yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille sekä seurakunnille.

 

STEA-avustukset: Uusien avustusten haku vuodelle 2023 ajalla 19.4.-31.5. Kysy sparrausapua hankehaun tueksi KYT-järjestöpalveluilta.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Terveyden edistämisen vuoden 2023 määräraha-haku ajalla 16.5.–17.6. Yhtenä teemapainopistealueena mm. yksinäisyyden vähentäminen kehittämällä yksinäiseksi itsensä kokevien, erityisesti nuorten aikuisten, yksinasuvien, ikääntyneiden, vammaisten ja/tai muiden haavoittuvien ryhmien tunnistamista ja löytämistä, yhteistyön rakentamista kuntien ja järjestöjen kesken sekä kehittämällä kulttuurihyvinvoinnin ratkaisuja yhteiseen tekemiseen.

 

Länsi-Suomen ensimmäinen ESR+ -haku avataan näillä näkymin toukokuussa 2022. Keski-Suomen ELY-keskus järjestää hakuinfon 23.5. klo 13-15.

 

Leader-rahoitus

Maaseudun yhdistykset voivat hakea Leader-rahoitusta yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen.

 

Apurahat, hankerahoitukset, tuet

Erilaisia apurahoja, hankerahoituksia ja tukia on haettavissa pitkin vuotta. Kokosimme tähän muutamia, lisää löydät esimerkiksi Yhdistystorin Järjestötietopankin varainhankinnan osiosta.

Kansalaisyhteiskunta.fi -sivuston rahoitushakemistosta  voit käydä etsimässä sopivia rahoittajia hankeideallesi.

 

Lisää kannatusjäseniä

Onko yhdistyksenne kannatusjäsenmaksu merkittävän suuruinen? Jos yhdistyksenne säännöt sallivat kannatusjäsenyyden, käynnistäkää kampanja uusien kannatusjäsenten hankkimiseksi. Usein kannatusjäsenmaksut ovat huomattavasti varsinaisia jäsenmaksuja suurempia, sillä kannatusjäsenyys on tarkoitettu nimenomaisesti kanavaksi tukea tärkeäksi koettua toimintaa. Yhdistyksen jäsenhankintaan ei tarvita rahankeräyslupaa, joten kampanjan voi käynnistää nopeasti.

Lahjoituksia pienkeräyksellä

Pyytäisittekö lahjoituksia yleisöltä? Tämä on rahankeräyslain alaista toimintaa, joten lupa tarvitaan aina. Uusi rahankeräyslaki kuitenkin mahdollistaa uudenlaiset pienkeräykset. Maksimikeräyssumma on 10 000 euroa ja kerätä voi tietyin edellytyksin myös muuhun, kuin yleishyödylliseen toimintaan. Pienkeräykseen sopivat parhaiten selkeät ja rajatut kohteet. Pienkeräyksen voi käynnistää ilmoituksella poliisille. Keräykselle tarvitsee pääsääntöisesti oman pankkitilin.

Jäsenet lahjoittajina

Ovatko jäsenenne tietoisia yhdistyksen taloudellisesti tilanteesta? Haluaisivatko he auttaa lahjoittamalla? Luvanvaraisen rahankeräyksen yksi määritelmä on yleisöön vetoaminen, joka tarkoittaa ennalta rajoittamatonta, määrittelemätöntä joukkoa henkilöitä. Yhdistyksen jäsenet ovat rajattu ja tiedetty joukko, joten voidaan katsoa, että omilta jäseniltä lahjoitusten pyytäminen on mahdollista ilman rahankeräyslupaa. Tämä ei saa kuitenkaan missään tapauksessa sekoittua jäsenhankintaan. Lisäksi on ehdottomasti varmistuttava siitä, että pyyntö kohdistuu vain jäseniin eikä sitä julkaista laajemmalle yleisölle. Tähän esim. jäsenkirje on hyvä vaihtoehto.

Joukkorahoitus

Olisiko toiminnassanne jokin sellainen osio, jonka puitteissa voisitte rakentaa (vastikkeellisen) joukkorahoituskampanjan? Esim. https://mesenaatti.me/

Sponsorit

Voisiko koronatilanteen seurauksena löytyä jotain uusia yhteistyön paikkoja esim. paikallisten yrittäjien kanssa, joiden asiakasvirta on hiipunut? Mikä yhteinen tavoite teillä voisi olla?

 

KYT-järjestöpalveluiden ohjaus ja neuvonta

KYT-järjestöpalveluiden asiantuntijat ovat yhdistyksesi apuna. Tutustu maksuttomaan neuvontaan ja ohjaukseen, koulutuksiin ja verkostotoimintaan keskisuomalaisille yhdistyksille, ja ota rohkeasti yhteyttä oman yhdistyksesi asiassa.

KYT-järjestöpalvelut – Katariina Luoto, Matti Tervaniemi ja Anu Hätinen

Asiasanat

yhdistykset, rahoitus,