Verkkokysely jyväskyläläisille järjestötoimijoille – vastaa ja vaikuta 31.5. mennessä

Verkkokysely jyväskyläläisille järjestötoimijoille – vastaa ja vaikuta 31.5. mennessä

Järjestöyhteistyö Jyväskylässä -verkkokyselyllä selvitetään, miten yhdistyksissä ja seuroissa koetaan kaupungin ja järjestöjen yhteistyön nykytilanne ja millaisia ajatuksia ja ideoita löytyy yhteistyön kehittämiseksi edelleen. Järjestöyhteistyö Jyväskylässä -verkkokysely on avoinna 10.–31.5.  Tuloksia hyödynnetään ensi syksynä toteutettavassa järjestöillassa, jossa suunnitellaan yhteistyön kehittämisen seuraavia askelia.

– Järjestö-termillä tarkoitetaan tässä kyselyssä jyväskyläläisiä rekisteröityneitä yhdistyksiä, seuroja ja muita järjestöjä. Vastauksia odotamme kaikenlaisilta toimijoilta, esimerkiksi asukasyhdistyksiltä, liikuntaseuroilta, eläkeläisjärjestöiltä ja muilta kansalaistoiminnan yhdistyksiltä, yksi vastaus kultakin järjestöltä riittää, erikoissuunnittelija Antti Rajala avaa kyselyä.

– Kansalaistoiminnan tukeminen ja avoin vuorovaikutus järjestötoimijoiden kanssa on meille tärkeää. Kyselyn tulosten avulla kehitämme jo olemassa olevaa yhteistyötä entistä toimivammaksi ja vastavuoroisemmaksi, Rajala kertoo. Kysely on laadittu yhteistyössä Jyväskylän kaupungin osallisuuspalveluiden ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kanssa.

Järjestöilloissa esillä ajankohtaisia asioita 

Järjestöillat ovat Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n toteuttamia keskustelutilaisuuksia järjestöille, kaupungin työntekijöille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Tapaamisissa keskustellaan muun muassa toimijoiden esille nostamista ajankohtaisista aiheista ja näin tieto karttuu puolin ja toisin.

Seuraava järjestöilta on 6.10. kello 18 alkaen Kansalaistoiminnankeskus Matarassa (Matarankatu 6 A1). Illan aikana suunnitellaan kaupungin ja järjestöjen yhteistyön kehittämisen suuntia kyselyn tulosten ja aiempien järjestöiltojen keskustelujen pohjalta.

Järjestöiltojen muistiot