Yhdistyslaki muutoksessa: etäosallistumiseen esitetään helpotuksia

Yhdistyslaki muutoksessa: etäosallistumiseen esitetään helpotuksia

Suomen hallitus jätti 21.4.2022 eduskunnalle muutosehdotuksen koskien yhdistyslakia, osakeyhtiölakia, asunto-osakeyhtiölakia ja osuuskuntalakia  (HE 47/2022 vp). Esityksen mukaan yhdistykset voisivat jatkossa yhdistyksen hallituksen päätöksellä sallia etäyhteydellä ja myös ilman kokouspaikkaa pidettävät kokoukset. Muutos mahdollistaisi sekä etä- että hybridi-muotoiset kokoukset.

Ehdotetut yhdistyslain muutokset astuisivat voimaan 1.7.2022. Nyt voimassa olevan väliaikaisen poikkeamislain 375/2021 voimassaolo päättyy 30.6.2022.

Väliaikaisten poikkeamislakien aikana yhdistyksen hallitus on voinut myös halutessaan edellyttää jäseniltä sitovia ennakkoilmoittautumisia yhdistyksen kokoukseen. Yhdistyslakiin esitetään nyt vastaavaa säännöstä; sitovien ennakkoilmoittautumisten käyttö olisi mahdollista, mikäli asiasta määrätään yhdistyksen säännöissä.

Yhdistysten osalta etäosallistumisen helpottamista ja etäkokouksen sallimista ehdotti oikeusministeriön asettama Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 –työryhmä 2021 julkaistussa mietinnössään. Mietintö oli laajalla lausuntokierroksella alkuvuodesta 2021, ja etäosallistumisen helpottaminen sai vahvan kannatuksen.

Työryhmän mietinnössä ehdotettiin myös muita uudistuksia yhdistyslakiin sekä uuden toimintaryhmälain laatimista. Lue Yhdistystorin uutinen (julkaistu 29.22.2021) yhdistyslain uudistuksesta: Näin yhdistyslain uudistaminen etenee.

KL

 

Asiasanat

yhdistyslaki, lainsäädäntö,