Sote-järjestöedustajien haku Keski-Suomen hyvinvointialueen asiantuntijaryhmään on auki

Sote-järjestöedustajien haku Keski-Suomen hyvinvointialueen asiantuntijaryhmään on auki

Tiedote 31.3.2022 

Sote-järjestöedustajien haku Keski-Suomen hyvinvointialueen sote- ja pela-järjestöjen sekä seurakuntien asiantuntijaryhmään 4.4.2022 klo 16.15 mennessä 

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä (* on saanut Keski-Suomen hyvinvointialueelta kiireellisen pyynnön ehdottaa järjestöedustajia perustettavaan sote- ja pela-järjestöjen ja seurakuntien asiantuntijaryhmään vuodeksi 2022.  

Pyynnön taustalla on kumppanuuspöydän vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle tekemä ehdotus sote-järjestöjen asiantuntijaryhmän perustamisesta hyvinvointialueen valmistelun ja tulevan työn tueksi. Hyvinvointialue nyt pyytää kumppanuuspöydän ehdotusta pikaisella aikataululla 6.4.2022 mennessä.  

Asiantuntijaryhmän tehtävät ja kokoonpano 

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja pelastusalan järjestöjen sekä seurakuntien asiantuntijaryhmän tehtävä hyvinvointialueen esittämän pyynnön mukaan on tuoda valmisteluun järjestöjen näkökulmaa hyvinvointialueen valmistelun keskeisissä kysymyksissä, kuten: 

  • hyvinvointialueen strategia ja strategian valmistelu,  
  • yhtenäisten toimintamallien valmistelu hyvinvointialueelle, 
  • avustukset, 
  • hyvinvointialueen järjestöyhteistyön ja osallisuuden rakenteet (osallisuusohjelma, mahdollinen järjestöyhteistyön asiakirja). 

Hyvinvointialue pyytää Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytää ehdottamaan asiantuntijaryhmään 12 järjestöedustajaa, siten että ehdotettu kokoonpano edustaisi monipuolisesti ja moninaisesti keskisuomalaista sosiaali- ja terveysalan ja pelastusalan järjestökenttää huomioiden järjestökentän moninaisuuden mm. toiminnan rahoituksen, mittakaavan ja paikallisuuden tai alueellisuuden.  

Järjestöedustajien lisäksi ryhmään tulee kaksi (2) seurakuntien edustajaa, joiden valintaprosessin hoitaa hyvinvointialue yhteistyössä seurakuntien kanssa.  

Asiantuntijaryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa vuoden 2022 ajan. Lisäksi työskentelyä voi olla myös varsinaisten kokousten ulkopuolella.  

Vuoden 2022 asiantuntijaryhmän toiminta alkaa hyvinvointialuejohtajan päätöksellä, ja mahdollisesta pysyvämmästä yhteistyörakenteesta päätetään seuraavissa hallintosäännön valmistelun vaiheissa. Asiantuntijaryhmän jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. 

Sote-järjestöedustajien haku ja kriteerit 

Kumppanuuspöytä pyytää nyt keskisuomalaisia järjestöjä ehdottamaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjäseniä asiantuntijaryhmään. Haussa on nyt kymmenen (10) sote-järjestöedustajaa. Pelastusalan järjestöt valitsevat itsenäisesti keskuudestaan kaksi (2) järjestöjäsentä asiantuntijaryhmään.  

Kumppanuuspöytä edellyttää ehdokkailta:  

  • laaja-alaista asiantuntijaryhmän tehtäviin liittyvää osaamista,  
  • monipuolista ymmärrystä sote-järjestöjen toimialasta,  
  • keskisuomalaisen toimintaympäristön tuntemusta, 
  • kytköstä keskisuomalaisiin järjestöverkostoihin, 
  • sekä resurssia osallistua ja sitoutua ryhmän työskentelyyn vuonna 2022.  

Tehtävä edellyttää myös sitoutumista tiiviiseen yhteydenpitoon kumppanuuspöydän kanssa. 

Sote-järjestöedustajien haku on auki ajalla 31.3.-4.4.2022 klo 16.15. Järjestö tai useampi järjestö yhdessä voi ehdottaa edustajaa verkkolomakkeella (linkki hakulomakkeelle). Ehdokkaalta tulee olla suostumus. Vain määräaikaan mennessä tulleet perustellut ehdotukset huomioidaan. Päätöksen ehdotettavista järjestöedustajista tekee kumppanuuspöytä ylimääräisessä kokouksessaan 5.4.2022. 

Lisätietoja kumppanuuspöydän hausta antaa ajalla 31.3.-1.4. Keski-Suomen järjestöareenan puheenjohtaja Petri Lehtoranta, petri.lehtoranta@kesli.fi sekä 4.4. kumppanuuspöydän jäsen Katariina Luoto, katariina.luoto@kyt.fi 

Lisätietoja hyvinvointialueen pyynnöstä voi tiedustella Keski-Suomen hyvinvointialueen osallisuuden ja järjestöyhteistyön projektipäällikkö Arto Lampilalta, arto.lampila@jyvaskyla.fi 

 

(* Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on Keski-Suomen järjestöjen yhteistyöelimen, Järjestöareenan, valitsema ja sen tavoitteiden mukaisesti työskentelevä eri toimialojen järjestöjen edustajista koostuva vaikuttamis- ja asiantuntijaelin. Kumppanuuspöydässä ovat edustettuina mm. sote-, kulttuuri-, liikunta- ja työllisyysjärjestöt. Keski-Suomen Liitolla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on edustus kumppanuuspöydässä. 

Asiasanat

Keski-Suomi, hyvinvointialue, haku,