Uusi rahoitusmalli julki: järjestöjen rahoitus valtion budjettiin

Uusi rahoitusmalli julki: järjestöjen rahoitus valtion budjettiin

Eduskuntapuolueet ovat päässeet sopuun rahapelituotoilla rahoitettavien yleishyödyllisten toimintojen uudesta rahoitusmallista ja rahoitustasosta. Uuden rahoitusmallin mukainen toiminta on tarkoitus käynnistyä 1.1.2024 alkaen.

Mallin tavoitteena on turvata rahapelien tuotolla toimineille avustuksensaajille ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus. Mallissa Veikkauksen voittovarat tuloutetaan valtiolle yleiskatteellisena ilman korvamerkintää käyttökohteesta. Rahapelihaittojen ehkäisy pysyy edelleen arpajaislain tarkoituksena. Nykyisin Veikkaukselta avustusta saavien tahojen rahoituksesta päätetään jatkossa osana normaalia valtion budjettivalmistelua.

Eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet turvaamaan Veikkauksen edunsaajien rahoituksen ainakin vuoteen 2026 saakka. Toimintoja rahoitetaan 990 miljoonalla eurolla vuonna 2024, ja vuoteen 2026 mennessä se alenee noin 975 miljoonaan euroon veteraanien kuntoutusmäärärahojen pienentyessä.

Rahanjakosuhde kolmen ministeriön välillä perustuu arpajaislakiin, ja alenema jaetaan tässä suhteessa. OKM:n rahoittamilta tuotoilta vähenee noin kahdeksan miljoonaa euroa, STM:n alalta noin kuusi miljoonaa euroa ja MMM:n puolesta runsaat 600 000 euroa.

Hallitus ei ole vielä tehnyt päätöstä vuoden 2023 rahoituksesta. Asiasta päätetään syksyn budjettiriihessä.

 

Valtioneuvoston kanslian tiedote: Rahapeleillä rahoitetuille toiminnoille uusi rahoitusmalli vuoden 2024 alusta alkaen – esityksen yksityiskohdat julki

Aiheeseen liittyvä SOSTEn uutinen: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuki ja apu turvattava

Yle uutisoi aiheesta: Veikkaus-tuottojen siirto budjettiin tuo miljoonien ”tehostuselementin” edunsaajille – suurin leikkaus kulttuuriin ja liikuntaan

Asiasanat

rahoitus, veikkauksen tuella, järjestöt,