Rahoitusvinkkejä yhdistyksille

Rahoitusvinkkejä yhdistyksille

KYT-järjestöpalveluiden asiantuntijat kokoavat tähän juttuun rahoitus- ja varainhankintavinkkejä yhdistyksille. Juttua päivitetään sitä mukaan, kun uutta tietoa on saatavilla. Vinkkaa hyvistä rahoitusideoista lisättäväksi juttuun: info@kyt.fi

(Juttuun päivitetty rahoitushakuja 25.1.2022)

 

Leader-rahoitus

Maaseudun yhdistykset voivat hakea Leader-rahoitusta yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen.

Jyväskylän kaupunki: kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan avustusten haku päättyy 31.1. Avustuksia myönnetään toiminta- ja kohdeavustuksina. Sähköisessä avustusjärjestelmässä on sivistyspalvelujen avustusten lisäksi avoinna myös työllisyyspalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen avustusten haku.

Apurahat, hankerahoitukset, tuet

Erilaisia apurahoja, hankerahoituksia ja tukia on haettavissa pitkin vuotta. Kokosimme tähän muutamia, lisää löydät esimerkiksi Yhdistystorin Järjestötietopankin varainhankinnan osiosta.

  • Suomen Kulttuurirahasto: 10.1.–10.2. Apurahoja tieteen ja taiteen tukemiseen.
  • OLVI-säätiö: 1.1. – 31.3. (ja syyshaku 1.7. – 30.9.). Apurahoja useisiin eri tarkoituksiin, kuten mm. lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaan toimintaan sekä kotiseututyöhön.
  • Oskar Oflunds Stiftelse: 15.1.-15.2. Vuonna 2022 apurahoja jaetaan kulttuuriin ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin seuraavissa.  Mm. julkaisu- ja painotoimintaan, yhdistys- ja kansalaistoimintaan ja lasten kulttuuriin.
  • OP Keski-Suomi: Teemme yhdessä hyvää -lahjoitushaku 17.1.-13.2. Lahjoitukset myönnetään kohteille, jotka sopivat pankin arvoihin: ihmisläheisyyteen, vastuullisuuteen ja yhdessä menestymiseen. Tavoitteena on jatkaa paikallisen toiminnan tukemista ja siten mahdollistaa keskisuomalaisten hyvinvointia. Lahjoituksen hakijan ei tarvitse olla pankin asiakas.
  • Selkokeskus: haku päättyy 31.1. Avustusta selkokirjan julkaisukustannusten osittaiseksi kattamiseksi.
  • Otavan Kirjasäätiö: 1.–28.2. Apurahoja kirjalliseen toimintaan, oppimateriaalien ja sähköisten oppimateriaalien kehittämiseen, kirjallisuuden ja lukemisharrastuksen edistämiseen.
  • Jane ja Aatos Erkon säätiö: Jatkuva haku. Apurahoja kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.
  • Taiteen edistämiskeskus/ Keski-Suomen Taidetoimikunta: useita eri hakuja vuoden aikana. Mm. käännöstyöhön, taitelijoiden liikkuvuuteen, kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen, rasismin vastaiseen toimintaan.
  • Keskitien säätiö: jatkuva haku. Säätiö tukee maaseudun kulttuurihankkeita, erityisesti väestöryhmiä yhdistäviä.

Kansalaisyhteiskunta.fi -sivuston rahoitushakemistosta  voit käydä etsimässä sopivia rahoittajia hankeideallesi.

STEA-avustukset: Tällä hetkellä ei avustushakua.

 

Lisää kannatusjäseniä

Onko yhdistyksenne kannatusjäsenmaksu merkittävän suuruinen? Jos yhdistyksenne säännöt sallivat kannatusjäsenyyden, käynnistäkää kampanja uusien kannatusjäsenten hankkimiseksi. Usein kannatusjäsenmaksut ovat huomattavasti varsinaisia jäsenmaksuja suurempia, sillä kannatusjäsenyys on tarkoitettu nimenomaisesti kanavaksi tukea tärkeäksi koettua toimintaa. Yhdistyksen jäsenhankintaan ei tarvita rahankeräyslupaa, joten kampanjan voi käynnistää nopeasti.

Lahjoituksia pienkeräyksellä

Pyytäisittekö lahjoituksia yleisöltä? Tämä on rahankeräyslain alaista toimintaa, joten lupa tarvitaan aina. Uusi rahankeräyslaki kuitenkin mahdollistaa uudenlaiset pienkeräykset. Maksimikeräyssumma on 10 000 euroa ja kerätä voi tietyin edellytyksin myös muuhun, kuin yleishyödylliseen toimintaan. Pienkeräykseen sopivat parhaiten selkeät ja rajatut kohteet. Pienkeräyksen voi käynnistää ilmoituksella poliisille. Keräykselle tarvitsee pääsääntöisesti oman pankkitilin.

Jäsenet lahjoittajina

Ovatko jäsenenne tietoisia yhdistyksen taloudellisesti tilanteesta? Haluaisivatko he auttaa lahjoittamalla? Luvanvaraisen rahankeräyksen yksi määritelmä on yleisöön vetoaminen, joka tarkoittaa ennalta rajoittamatonta, määrittelemätöntä joukkoa henkilöitä. Yhdistyksen jäsenet ovat rajattu ja tiedetty joukko, joten voidaan katsoa, että omilta jäseniltä lahjoitusten pyytäminen on mahdollista ilman rahankeräyslupaa. Tämä ei saa kuitenkaan missään tapauksessa sekoittua jäsenhankintaan. Lisäksi on ehdottomasti varmistuttava siitä, että pyyntö kohdistuu vain jäseniin eikä sitä julkaista laajemmalle yleisölle. Tähän esim. jäsenkirje on hyvä vaihtoehto.

Joukkorahoitus

Olisiko toiminnassanne jokin sellainen osio, jonka puitteissa voisitte rakentaa (vastikkeellisen) joukkorahoituskampanjan? Esim. https://mesenaatti.me/

Sponsorit

Voisiko koronatilanteen seurauksena löytyä jotain uusia yhteistyön paikkoja esim. paikallisten yrittäjien kanssa, joiden asiakasvirta on hiipunut? Mikä yhteinen tavoite teillä voisi olla?

 

KYT-järjestöpalveluiden ohjaus ja neuvonta

KYT-järjestöpalveluiden asiantuntijat ovat yhdistyksesi apuna. Tutustu maksuttomaan neuvontaan ja ohjaukseen, koulutuksiin ja verkostotoimintaan keskisuomalaisille yhdistyksille, ja ota rohkeasti yhteyttä oman yhdistyksesi asiassa.

KYT-järjestöpalvelut – Katariina Luoto, Matti Tervaniemi ja Anu Hätinen

Asiasanat

yhdistykset, rahoitus,