Selvitysraportti suosittaa: järjestötieto osaksi hyvinvointialueiden tietojohtamista

Selvitysraportti suosittaa: järjestötieto osaksi hyvinvointialueiden tietojohtamista

Juuri julkaistussa sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä käsitellään sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja hyvinvointialueiden kokonaisuutta ja järjestöissä kerättävän tiedon merkitystä uudella toimintakentällä. Selvitys sisältää kymmenen näkökulmasuositusta ja yhdeksäntoista toimenpidesuositusta, jotka on suunnattu sekä julkisen sektorin toimijoille että järjestöille.

Selvitysraportti löytyy valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtosta:

Järjestötieto hyvinvointialueiden tietojohtamisessa: Selvityshenkilöiden raportti kansalaisyhteiskunnasta saatavan tiedon hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Niemelä, Jorma & Auvinen, Terhi 12/2021.

 

 

Asiasanat

hyvinvointialue, järjestöille, sosiaali-ja terveyspalvelut, järjestötieto, julkaisu,