Ota kantaa rahapeleillä rahoitettujen toimintojen rahoitusmalliin 8.12. mennessä

Ota kantaa rahapeleillä rahoitettujen toimintojen rahoitusmalliin 8.12. mennessä

Valtioneuvoston asettama hanke, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta vuoden 2024 alusta lukien, on saanut malliluonnoksen valmiiksi.

Rahoitusmallivalmistelusta vastaava hankeryhmä kutsuu avustuksensaajia avoimeen Otakantaa.fi kuulemiseen valmisteltavaa rahoitusmalliluonnosta koskien 1.12.–8.12. välillä. Järjestöiltä ja kansalaisyhteiskunnan edustajilta pyydetään erityisesti heidän näkemyksiään suunnitellun rahoitusmalliuudistuksen ennustettavuudesta, vakaudesta sekä vaikutuksista avustuksensaajien autonomiaan. Kysely on auki osoitteessa: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/673/

 

Mistä on kyse?

Uuden rahoitusmallin laatimisessa tavoitteena on turvata rahapelien tuotolla toimineille avustuksensaajille ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus.

Uudessa rahoitusmallissa Veikkauksen voittovarat tuloutetaan valtiolle yleiskatteellisena ilman korvamerkintää käyttökohteesta. Nykyisten Veikkausten avustustensaajien avustukset rahoitetaan jatkossa uudelta momentilta, jonka koko ei ole kytköksessä Veikkauksen voittovaroihin, vaan sen taso määritellään valtion talousarvioprosessissa.

Näin rahoitusmalliuudistus etenee:

  • Hankkeen ensimmäisen vaiheen valmistelu keskittyy rahoitusmalliuudistuksen tiekartan valmisteluun, jonka tulee olla valmis ennen vuodenvaihdetta 2021.
  • Hyväksyttävän tiekartan pohjalta käynnistetään vuoden 2022 alkupuolella hallituksen esityksen valmistelu, jossa määritellään tarvittavat lainsäädäntöä koskevat muutokset.
  • Rahoitusmalliuudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus viedä eduskuntaan syksyllä 2022.
  • Uuden rahoitusmallin mukainen toiminta käynnistyy 1.1.2024 alkaen.

Lue lisää aiheesta Valtioneuvoston kanslian sivuilta: https://vnk.fi/-/rahapeleilla-rahoitettujen-toimintojen-rahoitusmallivalmistelu-etenee

 

Asiasanat

rahoitus, veikkaus,