Maakuntahallitus: KYT mukaan maakunnan yhteistyöryhmään kaudeksi 2021-25

Maakuntahallitus: KYT mukaan maakunnan yhteistyöryhmään kaudeksi 2021-25

Keski-Suomen maakuntahallitus on nimennyt kokouksessaan 26.11.2021 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kaudeksi 2021-25. Mukana kokoonpanossa ovat ensimmäistä kertaa myös Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n edustajat.

KYTin varsinaiseksi jäseneksi MYRiin nimettiin toiminnanjohtajamme Tiina Sivonen, varajäseneksi KYTin hallituksen varapuheenjohtaja Petri Lehtoranta Keski-Suomen Liikunta ry:stä.

Tiina Sivonen
Toiminnanjohtaja Tiina Sivonen.
Varapuheenjohtaja Petri Lehtoranta.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa alueellaan.

Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Mikko Tiirola (kesk). Yhteistyöryhmän esittelijä on maakuntajohtaja Pekka Hokkanen ja sihteeri Hannu Koponen Keski-Suomen liitosta. Kuusi poliitikkojäsentä edustaa maakunnan kuntia, kolme jäsentä ELY-keskusta ja 15 jäsentä Keski-Suomen keskeisiä sidosryhmiä.

Kaudeksi 2021-25 valitun MYR-kokoonpanon ensimmäinen yhteinen kokous on 17.12.2021.

 

Asiasanat

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, edustaminen, maakunta, kehittäminen,