Näin yhdistyslain uudistaminen etenee

Näin yhdistyslain uudistaminen etenee

Oikeusministeriön työryhmä esitti keväällä 2021 muutosehdotuksia yhdistyslakiin ja uutta toimintaryhmälakia . Uudistuksista järjestettiin keväällä avoin lausuntokierros lausuntopalvelussa ja lausuntoja toimitettiin yhteensä 86 (ks. esimerkiksi uutinen KYTin lausunnosta). Työryhmän lokakuussa julkaisema lausuntotiivistelmä on nyt luettavissa valtioneuvoston sivuilta.

Lakiuudistuksen tavoitteena on helpottaa yhteisömuotoista kansalaistoimintaa kehittämällä yhteisöoikeudellista sääntelyä. Osa muutosehdotuksista jakoi lausunnonantajien mielipiteet, osaa pääosin kannatettiin. Lausunnoissa nousi esille, että yhdistyslain keveys ja joustavuus on tärkeää säilyttää.

 

Voimassa oleva yhdistyslainsäädäntö:

 

Yhdistyslain uudistuksen ja uuden toimintaryhmälain eteneminen:

Tarkempaa tietoa tulevista muutoksista ja uudistuksen etenemisestä löytyy eduskunnan sivuilta: Yhdistyslain uudistaminen ja uusi toimintaryhmälaki ja työryhmän julkaisuista.

 

Asiasanat

yhdistyslaki,