Järjestöjen asiantuntemusta hyvinvointialueen valmisteluun

Järjestöjen asiantuntemusta hyvinvointialueen valmisteluun

Keskisuomalaiset järjestöt tarjoavat aktiivisesti asiantuntijuutta hyvinvointialueen valmistelun käyttöön. Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä (* on laatinut listauksen käytettävissä olevista järjestöjen ammattilaisista ja asiantuntijoista. Listaus, joka kattaa kumppanuuspöydän 14 järjestöjen toimialojen edustajan lisäksi 21 muuta mukaan lupautunutta järjestöjen asiantuntijaa, toimitettiin Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun edustajille 2.11.2021.

”Haluamme järjestöinä olla aktiivisesti ja määrätietoisesti mukana rakentamassa tulevaa hyvinvointialuetta.”, kuvailee kumppanuuspöydän puheenjohtaja Petri Lehtoranta. Listalla on monipuolinen kokoonpano järjestöjen ammattilaisia ja asiantuntijoita, joilla on osaamista tarjottavaksi aina johtamisen ja palvelutuotannon teemoista hoito- ja palveluketjuihin, vertaistukeen ja moninaisten erityisryhmien kysymyksiin. Nyt kerätty asiantuntijalistaus esittelee kattauksen järjestöjen laajasta asiantuntija- ja ammattilaisjoukosta, ja sitä voidaan edelleen täydentää tarpeen mukaan.

Keski-Suomessa toimii noin 5300 yhdistystä ja järjestöä, joiden toiminta koskettaa lähes kaikkia asukkaita (**. Järjestöjen tuottamaa ja koordinoimaa vapaaehtoistyötä ja vertaistukea julkinen palvelujärjestelmä ei voi korvata.

Keski-Suomen järjestöjen yhteinen tavoite on tarjota niiden vahva osaaminen valmistelun käyttöön oikea-aikaisesti ja ennakoivasti. Järjestöjen asiantuntemus tuo lisäarvoa hyvinvointialueen rakentamiseen, jota ei kannata jättää hyödyntämättä.

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän kirjelmä on luettavissa tästä: Keskisuomalaiset järjestöt tarjoavat asiantuntijuutta hyvinvointialueen valmisteluun_2.11.2021

(* Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on vaikuttamisen ja kehittämisen kanava, joka tekee näkyväksi järjestöjen merkityksen, toiminnan ja asiantuntijuuden sekä vaikuttaa järjestöjen asemaan Keski-Suomessa. Kumppanuuspöydän toimialakohtaiset järjestöedustajat valitsee Keski-Suomen Järjestöareena, jonka tavoitteiden mukaisesti kumppanuuspöytä työskentelee. Keski-Suomen Liitolla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on edustus kumppanuuspöydässä. www.yhdistystori.fi/jarjestojen-ja-maakunnan-kumppanuuspoyta/

(** Monipuolista tietoa keskisuomalaisista järjestöistä: www.yhdistystori.fi/keski-suomen-jarjestotietoa/

5.11.2021: Juttuun täsmennetty asiantuntijalistan koostumusta: hyvinvointialueen valmistelun edustajille 2.11.2021 toimitetulla listalla on mukana tähän tarkoitukseen erikseen lupautuneita järjestöjen asiantuntijoita ja ammattilaisia. 

Asiasanat

Keski-Suomi, hyvinvointialue,