Jyväskylän päättäjät ja järjestöt: lisää kohtaamisia tarvitaan

Jyväskylän päättäjät ja järjestöt: lisää kohtaamisia tarvitaan

”Tällaisia tapaamisia tarvitaan!”, totesivat Jyväskylän päättäjät ja järjestöt yhdessä tuumin kohdattuaan toisiaan Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen toteuttamassa yhteistyöillassa 7.10.2021.

Illassa Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin kannusti järjestöjä kertomaan näkemyksiä ja kokemuksia yhteistyöstä Jyväskylän kaupungin kanssa. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen toiminnanjohtaja Tiina Sivonen puolestaan muistutti päättäjiä järjestöjen merkityksestä kuntalaisten arjessa ja niiden moninaisuudesta.

Yhteisessä keskustelussa syvennyttiin järjestöjen ja kaupungin yhteistyön toimivuuteen, ja pohdittiin miten sujuvoittaa ja kehittää sitä. Yhdessä todettiin, että kaupungin järjestöyhteistyön rakenne kaipaa selkiyttämistä. Järjestöjen toivottiin pääsevän entistä paremmin ja varhaisemmasta vaiheesta mukaan kaupungin kehittämis- ja päätöksentekoprosesseihin. Yhteishankkeille ja yhteistyölle nähtiin monia mahdollisuuksia.

Niin päättäjät, kuin järjestöt näkivät yhteiset tapaamiset kaikinpuolin tarpeellisina. Päättäjien puolelta syntyikin ehdotus seuraavasta yhteistapaamisesta kaupungin hyvinvointisuunnitelman ympärille.

Tapaamisen muistio, jossa keskusteluista ja havainnoista tarkemmin, sekä aiempien vuosien tapaamisten miuistiot löytyvät Yhdistystorilta: https://www.yhdistystori.fi/jyvaskyla/kuntayhteistyo-jyvaskyla/

KL

Kuva: Susanna Matikainen

Asiasanat

kaupunki, järjestökuntayhteistyö,