Järjestöjen sote-uudistuksen vaikuttamisen paikat listaava tiekartta valmistunut

Järjestöjen sote-uudistuksen vaikuttamisen paikat listaava tiekartta valmistunut

Järjestöjen sote-muutostuen työkaluna toimiva järjestöjen yhteistyön tiekartta on valmistunut. Se kokoaa järjestöjen näkökulmasta keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon kärjet ja vaikuttamisen paikat. Tiekartta sisältää sekä tavoitteita että toimenpiteitä.

Sote-uudistuksen tämän vaiheen toimeenpanossa on useita tärkeitä vaikuttamisen paikkoja, kuten mm. järjestöjen kunta-avustusten sekä kumppanuustoiminnan jatkuvuuden turvaaminen yhteistyössä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa.

Katso kaikki vaikuttamisen ja yhteistyön paikat Järjestöjen yhteistyön tiekartasta Innokylä-verkkopalvelusta.

 

Lue lisää tiekartan taustasta ja Järjestöjen sotemuutostuesta SOSTEn sivuilta.

Asiasanat

sotemuutostuki, sotemuutostyö, vaikuttaminen, järjestösoteyhteistyö,