Ehdota vuoden 2021 Demokratiatunnustuksen saajaa

Ehdota vuoden 2021 Demokratiatunnustuksen saajaa

Kuka julkisen hallinnon toimija ansaitsee tunnustuksen covid -19 -poikkeusaikana kehitetystä hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyömuodosta?

​​Demokratiatunnustuksella halutaan vahvistaa hallinnon ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä nostamalla esiin pandemia-aikana kehitettyjä uusia toimintatapoja. Tavoitteena on myös jakaa tietoa tunnustuksen saavista toiminnoista esimerkkeinä hyvistä käytännöistä, joita voitaisiin ottaa käyttöön myös muualla ja vahvistaa kaikkien osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria Suomessa.

Tunnustusta voi ehdottaa 17.9. kello 12 mennessä sähköisellä lomakkeella ja se jaetaan kahdelle toimijalle Demokratiapäivän webinaarissa 13.10.2021.

 

Lisätietoa: https://avoinhallinto.fi/demokratiatunnustus-2021/

Demokratiatunnustuksen myöntävät valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja Suomen Kuntaliitto.