Järjestöyhteistyön ja osallisuuden toimintamallien avoin verkkokommentointi 5.9. saakka

Järjestöyhteistyön ja osallisuuden toimintamallien avoin verkkokommentointi 5.9. saakka

Osana Keski-Suomen sote-uudistuksen Rakenneuudistusta tukevaa alueellista valmistelu -hanketta valmistellaan Keski-Suomeen järjestöyhteistyön ja osallisuuden toimintamalleja.

-Mallien tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä Keski-Suomessa, parantaa asukkaiden mahdollisuuksia osallistua sosiaali- ja terveys-palveluiden kehittämiseen sekä parantaa sote-palveluita tuottavien ja järjestävien organisaatioiden ymmärrystä osallisuudesta sekä kykyä kehittää palveluita yhteistyössä järjestöjen kanssa, kertoo projektipäällikkö Arto Lampila Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Mallien sisällöt

Malleihin kootaan keskeisiä periaatteita ja hyviä käytäntöjä, joilla järjestöyhteistyötä ja osallisuutta pyritään vahvistamaan. Kun kommentointikierroksen myötä malleihin kirjattavat periaattet ovat tarkentuneet, kasataan syksyn aikana materiaalin liitteeksi kuhunkin hyvään käytäntöön liittyviä hyviä jo käytössä olevia ratkaisuja ja tukimateriaaleja helpottamaan toimintamallien käyttöönottoa.

Aikataulu

Pyydämme kommentteja Keski-Suomen asukkailta, järjestöjen edustajilta, sote-ammattilaisilta ja luottamushenkilöiltä mallien ensimmäisistä luonnoksista otakantaa.fi-palvelun kautta 16.8.–5.9.2021 välisenä aikana.

Malleja pääsee kommentoimaan myös Maakunnallisessa osallisuusfoorumissa, joka järjestetään maanantaina 23.8.2021. Maakunnallinen osallisuusfoorumi on avoin kaikille keskisuomalaisille, muun muassa järjestöille, sote-ammattilaisille, kokemusasiantuntijoille, vapaaehtoisille ja asukkaille, ilmoittautuminen foorumin lomakkeella.

Työskentely verkkokommentoinnin jälkeen

Syyskuun ja lokakuun aikana järjestämme sarjan työpajoja, joissa työskentelyä jatketaan hyödyntäen nyt saatavia kehittämisehdotuksia. Työpajoista tiedotetaan Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja järjestöjen uutiskirjeissä.

Syksyn aikana työskentelemme tiiviisti Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kanssa, jotta mallit saadaan soveltuvin osin otettua mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun.

Tutustu malleihin

Lisätietoja:

  • Arto Lampila, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 312 5271, arto.lampila(at)jyvaskyla.fi

Asiasanat

soteuudistus,