1000 yhdistystä jäi lainvastaisesti koronarahoitusten ulkopuolelle

1000 yhdistystä jäi lainvastaisesti koronarahoitusten ulkopuolelle

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kanteli keväällä 2020 Business Finlandin päätöksestä jättää koronaepidemian takia talousvaikeuksiin ajautuneet yhdistykset ja säätiöt häiriörahoituksen ulkopuolelle. 17.6.2021 antamassaan päätöksessä Eduskunnan apulaisoikeusasiamies toteaa Business Finlandin menettelyn olleen lainvastainen.

SOSTEn uutisessa kerrotaan, että Suomessa on lähes 1000 yhdistystä ja säätiötä, jotka tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluja liiketoiminnan muodossa ja toimivat markkinoilla samalla tavoin kuin yhtiömuotoiset palveluntuottajat. Koronaepidemian vuoksi talousvaikeuksiin ajautuneet toimijat tiedustelivat Business Finlandilta mahdollisuutta hakea liiketoiminnan kehitysrahoitusta koronaepidemian aiheuttamassa häiriötilanteessa. Tuolloin yksiselitteinen vastaus oli, että rahoitusta ei myönnetä yhdistyksille ja säätiöille.

17.6.2021 antamassaan päätöksessä Eduskunnan apulaisoikeusasiamies toteaa, että ”säätiöiden tai yhdistysten jättäminen häiriörahoituksen ulkopuolelle ei ole ollut valtionavustuslain mukaista”. Jatkossa yhteisömuodolla ei enää tulisi olla vaikutusta julkisista varoista myönnettävien yritystukien saamiseen, ja järjestöt voivat saada tukea elinkeinotoiminnan kehittämiseen samoin perustein kuin yhtiöt.

Apulaisoikeusasiamiehen päätös: Yhdistyksien ja säätiöiden sulkeminen Business Finlandin häiriörahoitustuen ulkopuolelle (pdf)

(Jutun lähde: SOSTE ry:n uutinen 17.6.2021)