Vakava huoli Keski-Suomen asukkaiden matalan kynnyksen kriisiavusta vuoden 2022 alusta alkaen

Vakava huoli Keski-Suomen asukkaiden matalan kynnyksen kriisiavusta vuoden 2022 alusta alkaen

Kriisikeskus Mobilea ylläpitävä Jyväskylän seudun mielenterveysseura (JSMS) ry:lle on tarjottu uutta toimintamallia, joka supistaisi yli 50 % kriisityön kunta-avustuksia vuodesta 2022 alkaen. Nykyisestä alle puoleen supistetulla henkilöstöllä ja lyhennetyllä aukiololla ei voitaisi toteuttaa järjestölähtöistä kriisi- ja väkivaltatyötä Mobilessa siten, että se vastaisi matalalla kynnyksellä kuntalaisten kriisiavun ja tuen tarpeisiin.  Nykymuotoisella toiminnalla on vastattu keskimäärin 12 500-14 000 kriisityön asiakastilanteeseen vuodessa. Lisäksi yli vuoden kestänyt korona-aika on lisännyt entisestään kuntalaisten avun ja tuen tarvetta.

Järjestölähtöisen kriisityön toimintarahoituksen leikkaussuunnitelma liittyy Keski-Suomeen suunnitteilla olevaan maakunnalliseen 24/7 sosiaali- ja kriisipäivystysyksikköön. Vuoden 2022 alusta toimintansa aloittava yksikkö tulisi vastaamaan Keski-Suomen kuntien alueella keskitetysti kiireellisiin sosiaalityön tarpeisiin kriisi- tai hätätilanteissa tai akuuttia kriisiapua edellyttäviin äkillisiin traumaattisiin kriisitilanteisiin viranomaistyönä.

JSMS ry:llä on kuitenkin vakava huoli siitä, että uusi suunnitelma uhkaa pirstoa kriisityön eri yksiköihin, vähentää sen saatavuutta ja laskea sen tasoa, sillä järjestölähtöiseen kriisi- ja väkivaltatyöhön kohdistuisi yli 50 % supistus talouden osalta. Tämä heikentäisi erittäin huomattavasti matalan kynnyksen kriisi- ja väkivaltatyön asiakastyötä, Mobilen konkreettisia toimintamahdollisuuksia, henkilöstöresursseja ja Mobilen aukioloaikoja.

JSMS ry:n hallituksella on myös huoli, miten ja mistä eri elämän kriisitilanteissa saisi jatkossa pidempi aikaista tukea, mikäli järjestölähtöistä kriisi- ja väkivaltatyötä ei olisi tai yhteydenottomahdollisuudet järjestölähtöiseen, ajanvarauksettomaan varhaiseen tukeen eri elämän kriisitilanteissa kaventuisivat.

Lue koko JSMS ry:n hallituksen uutinen Kriisikeskus Mobilen ajankohtaista -osiosta.